Zasady oceniania w szkołach publicznych bez większych zmian

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 17 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Zasady oceniania w szkołach publicznych bez większych zmian

Nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych zostało właśnie podpisane i oczekuje na wejście w życie. Rozporządzenie nie przewiduje żadnych rewolucyjnych zmian.

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września 2017 r. nie wprowadza żadnych rewolucji w systemie oceniania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, lecz jedynie dostosowuje dotychczasowe rozwiązania do nowego ustroju szkolnego. Co istotne, rozporządzenie nie będzie stosowane w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w których zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadzono jedynie zmiany precyzujące dotyczące rodzajów zajęć, z których dyrektor może zwolnić ucznia i zajęć, z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy. Poza tym w stosunku do projektu, w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia pojawił się przepis, zgodnie z którym w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”, jeżeli słuchacz:

  • nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo
  • nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo
  • nie przystąpił do egzaminu semestralnego.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel