Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 24 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Opublikowano nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego sprawdzianu i egzaminów. Zmiany wchodzą w życie 29 października 2016 r.

Nowa stawka wynagrodzenia za sprawdzanie prac uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnych

Nowelizacja obniża stawkę wynagrodzenia dla egzaminatora biorącego udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów niepełnosprawnych, który przenosi odpowiedzi ucznia zaznaczone na zestawie pytań do karty odpowiedzi, w części:

  • pierwszej – humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych,
  • drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
  • trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy.

Dotychczas stawka wynosiła 0,067 % stawki za każdą pracę ucznia (2,08 zł). Nowa stawka wynosi 0,05 % (1,55 zł). Zmiana ta umożliwia stosowanie e-oceniania w przypadku egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zmiany o charakterze porządkowym

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Wynikają one z rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej. Zmiany te objęły również załącznik do rozporządzenia określający stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów. Poza usunięciem wyrazów „sprawdzian”, w załączniku nie wprowadzono żadnych innych zmian, w szczególności nie zmodyfikowano stawek wynagrodzeń egzaminatorów.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1691).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel