Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 24 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Opublikowano nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego sprawdzianu i egzaminów. Zmiany wchodzą w życie 29 października 2016 r.

Nowa stawka wynagrodzenia za sprawdzanie prac uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnych

Nowelizacja obniża stawkę wynagrodzenia dla egzaminatora biorącego udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów niepełnosprawnych, który przenosi odpowiedzi ucznia zaznaczone na zestawie pytań do karty odpowiedzi, w części:

  • pierwszej – humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych,
  • drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
  • trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy.

Dotychczas stawka wynosiła 0,067 % stawki za każdą pracę ucznia (2,08 zł). Nowa stawka wynosi 0,05 % (1,55 zł). Zmiana ta umożliwia stosowanie e-oceniania w przypadku egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zmiany o charakterze porządkowym

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Wynikają one z rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej. Zmiany te objęły również załącznik do rozporządzenia określający stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów. Poza usunięciem wyrazów „sprawdzian”, w załączniku nie wprowadzono żadnych innych zmian, w szczególności nie zmodyfikowano stawek wynagrodzeń egzaminatorów.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1691).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel