Zmiany w akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 14 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Funkcjonowanie placówek doskonalenia nauczycieli zostało dostosowane do przepisów o nadzorze pedagogicznym, które weszły w życie z początkiem września 2015 r. Zmieniły się także zasady akredytacji placówek po 31 grudnia 2017 r. Poznaj szczegóły zmian, które obowiązują od 13 kwietnia 2016 r.

2 poziomy ewaluacji także w placówkach doskonalenia nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało 2 rozporządzenia:

  • rozporządzenie z 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 484),
  • rozporządzenie z 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 485).
Na ich podstawie przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej w placówkach doskonalenia nauczycieli będzie się odbywać na dwóch poziomach (podstawowym i wysokim - według rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek), a nie tak jak dotychczas w skali od A do E.

Wymagania - na poziomie wysokim

W nowych przepisach zmienił się status placówki akredytowanej po 31 grudnia 2017 r. - zachowanie statusu wiąże się ze spełnianiem wymagań („Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych”) oraz realizacją wszystkich działań opisanych w charakterystyce tych wymagań na poziomie wysokim.

Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji - do 30 czerwca 2017 r.

W celu zachowania po 31 grudnia 2017 r. statusu placówki doskonalenia nauczycieli składają do kuratora oświaty, w terminie do 30 czerwca 2017 r., wniosek o przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej. Kurator oświaty przeprowadza ewaluację do 30 września 2017 r.

Jeżeli w trakcie ewaluacji ustalone zostanie, że placówka doskonalenia nauczycieli spełnia wymagania, kurator oświaty wydaje zaświadczenie o zachowaniu po 31 grudnia 2017 r. przez placówkę doskonalenia nauczycieli statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli (§ 5 ust. 1-4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel