Zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodach

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodach

Przepisy dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały dostosowane do nowego ustroju szkolnego. Jednocześnie weszły w życie niewielkie zmiany dotyczące głównie dokumentacji związanej z egzaminem.  

Czego dotyczą zmiany

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą:

  • dodaniu informacji, do której części egzaminu zawodowego uczeń albo absolwent technikum zamierza przystąpić,
  • uregulowaniu sposobu składania deklaracji przez absolwenta branżowej szkoły I stopnia, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • uzupełnieniu przepisów w zakresie informacji o wynikach egzaminu zawodowego, którą (w przypadku zdającego w technikum) osoba otrzymuje po każdej części pisemnej lub po każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zmiany jeszcze nie dla wszystkich

Dotychczasowe rozporządzenie MEN z 27 kwietnia 2015 r. stosuje się do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w klasach dotychczasowej:

  • zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
  • szkole policealnej,
  • 4-letnim technikum – w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie do 1 września 2017 r.
Rozporządzenie z 18 sierpnia 2017 r. obowiązuje od 1 września.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1663).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel