Zmiany w SIO jeszcze w tym roku

Data publikacji: 17 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w SIO jeszcze w tym roku

Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej wprowadza m.in. zmianę dotyczącą przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji – przez przeglądarkę internetową. Ustawa przewiduje również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie. Sprawdzamy, co jeszcze zmieni się w SIO!

Przede wszystkim zmiany technologiczne

Wprowadzone do ustawy zmiany związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą:

  • nowych rozwiązań architektury systemu,
  • usprawnienia komunikacji użytkowników,
  • modyfikacji schematu przekazywania danych.

Centralna baza SIO – zarządzana przez MEN

System informacji ma być skonsolidowany, będzie jedną bazą danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową. Aktualnie system zakłada sekwencyjność przekazywania danych: najpierw do lokalnej bazy wprowadza się dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadza się pozostałe informacje – dane dziedzinowe.

Nie będą już gromadzone w SIO m.in. dane indywidualne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych. 

Co jeszcze wprowadzają nowe przepisy…

1) Zmiany doprecyzowujące i porządkujące m.in. funkcjonowanie klas łączonych, eksperymentu edukacyjnego, postępowania rekrutacyjnego do klas wyższych szkół sportowych, szkół branżowych II stopnia oraz przyjmowania do szkół uczniów przybywających z zagranicy w obecnym roku szkolnym 2016/2017. 

2) Umożliwienie stosowania w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych zgodnie z obecnie obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych podstawą programową.

Większość przepisów nowelizacji dotyczących SIO wchodzi w życie 24 lipca 2017 r.
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel