Podwójne zatrudnienie nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego – czy obejmą go sankcje

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 23 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A w pełnym wymiarze zajęć, zaś w szkole B w wymiarze 5/18. Kiedy nauczyciel powinien przedstawić pisemną zgodę dyrektora szkoły macierzystej na zatrudnienie? Czy brak zgody na kontynuowanie zatrudnienia będzie wystarczającą przesłanką do rozwiązania stosunku pracy w szkole B? Czy można w ten sposób zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego?
Odpowiedź: Naruszenie reguły ograniczenia podwójnego zatrudnienia uprawnia dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nauczyciel korzysta z urlopu rodzicielskiego.
Ograniczenie obowiązuje od nowego roku szkolnego

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego zakazu, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 1-2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole lub placówce wymaga zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, ale dopiero od 1 września 2017 r.

Skoro wspomniane ograniczenie będzie obowiązywało dopiero od 1 września 2017 r. to nauczyciel winien uzyskać zgodę dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia, ale dopiero w dniu 1 września 2017 r. Zgoda lub jej brak powinny być - dla celów dowodowych - wyartykułowane w formie pisemnej.

Zwalnia dyrektor szkoły macierzystej

Sankcją za naruszenie zasady ograniczenia podwójnego zatrudnienia jest powstanie uprawnienia po stronie dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Warto pamiętać, że uprawnienie to dotyczy wyłącznie dyrektora szkoły macierzystej. W opisanym przypadku brak zgody dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia uprawnia tego dyrektora do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec roku szkolnego - co oznacza, że wypowiedzenie powinno być wręczone najpóźniej z końcem maja w roku szkolnym 2017/2018. Brak zgody nie jest natomiast podstawą do rozwiązania stosunku pracy w szkole, w której nauczyciel realizuje 5 godzin na podstawie odrębnego stosunku pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy w związku z naruszeniem reguły ograniczenia podwójnego zatrudnienia następuje na odrębnej podstawie prawnej tj. art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Przepis ten należy wskazać w wydawanym zwolnionemu nauczycielowi świadectwie pracy.
Ochrona rodzicielska nie zostanie przełamana

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie urlopu rodzicielskiego nauczycielki, chyba że:

  • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca nauczycielkę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
  • dochodzi do likwidacji szkoły (art. 1821g w zw. z art. 177 Kodeksu pracy).

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu naruszenia reguły ograniczenia podwójnego zatrudnienia nie jest tożsame z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy nauczycielki, nie jest też związane z likwidacją szkoły. Skoro zatem nie ziszcza się żaden z ww. ustawowych wyjątków, to rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z nauczycielką korzystającą z urlopu rodzicielskiego jest niedopuszczalne.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel