Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Nauczycielski stosunek pracy wygasa w momencie uprawomocnienia się wyroku skazującego

Pytanie: Otrzymałam pismo z sądu informujące o postępowaniu karnym zakończonym prawomocnym wyrokiem dotyczące nauczyciela szkoły. Sprawa dotyczy jazdy pod wpływem alkoholu. Czy z dyrektor ma prawo czy obowiązek rozwiązać z nauczycielem umowę o pracę? Czy nauczyciel może jeszcze zwolnić się na własną prośbę?

Stosunek pracy nauczyciela wspomagającego wygasa w przypadku skazania za przestępstwo umyślne

Pytanie: Pracownik przedszkola zatrudniony na etacie pomocy nauczyciela został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Czy ten pracownik może pracować na stanowisku nauczyciela wspomagającego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami?. Czy może pracować dalej na stanowisku pomocy nauczyciela w przedszkolu. Czy dyrektor musi zwolnić tego pracownika z pracy na stanowisku pomocy nauczyciela, Czy ten pracownik może zajmować jakieś inne (np. woźna oddziałowa, pomoc kuchenna) stanowisko w przedszkolu?

Nauczyciel może wypowiedzieć stosunek pracy albo rozwiązać go za porozumieniem stron

Pytanie: Nauczycielka złożyła wypowiedzenie stosunku pracy. Jakie rozwiązanie stosunku pracy jest korzystniejsze dla szkoły - za wypowiedzeniem złożonym przez nauczyciela, czy za porozumieniem stron?

Czy nauczyciel może cofnąć złożone wypowiedzenie

Pytanie: Nauczyciel złożył wypowiedzenie umowy o pracę (planowane przejście na emeryturę) do dyrektora szkoły. Jednak w chwili obecnej zmienił zdanie i chciałby wycofać wypowiedzenie umowy o pracę. Czy jest to możliwe? Obecnie dyrektor przebywa na urlopie i czy taką zgodę może podpisać osoba, która go w tej chwili zastępuje?

Ochrona związkowa podczas zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może zostać objęty ochroną związku zawodowego ? Nauczyciel był na zwolnieniu lekarskim od maja ubiegłego roku do listopad. Obecnie otrzymałam uchwałę związku zawodowego, że jest on chroniony od września, kiedy to był na zwolnieniu lekarskim - nie wykonywał pracy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia a staż pracy

Pytanie: Pracownica przedstawiła świadectwo pracy, w którym jako tryb rozwiązania umowy wpisano podstawę art. 36 § 1 Kodeksu pracy  zaś w pkt 4 przedstawionego świadectwa wpisano „zastosowano 2 miesięczny skrócony okres wypowiedzenia (01.03.2005 - 30.04.2005r.) –wypłacono odszkodowanie”. Czy pracownicy należy zaliczyć przedmiotowy okres do stażu pracy?

Odmowa przejścia do przekazanej szkoły równoznaczna z wypowiedzeniem stosunku pracy

Pytanie: Szanowni Państwo, Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony. W lutym otrzymałam pismo od Burmistrza Gminy z informacją o przekazaniu szkoły stowarzyszeniu. Podjęto tez uchwałę odnośnie przekazania szkoły. W piśmie czytamy: Każdy z nauczycieli w terminie 3 miesięcy od uzyskania niniejszego pisma może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej przez Stowarzyszenie, o którym mowa powyżej. Złożenie takiego oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela z dniem przekazania szkoły, chyba, że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez Gminę W. W maju złożyłam oświadczenie o odmowie przejścia do stowarzyszenia. Czy w takiej sytuacji powinnam otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę, czy też pismo, którego fragment zacytowałam jest wypowiedzeniem?

Stan nieczynny a zatrudnienie w innej szkole

Pytanie: Czy można przenieść nauczyciela w stan nieczynny, jeżeli jest zatrudniony również w innej placówce na czas nieokreślony? Czy w trakcie stanu nieczynnego można przenieść go do innej szkoły w trybie art. 18 Karty Nauczyciela?

Konsultacja związkowa – istotna data otrzymania zawiadomienia przez związek zawodowy

Pytanie: Do związku zawodowego zostało wysłane pismo o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi chronionemu. W ósmym dniu licząc od daty wysłania wręczyłam wypowiedzenie z art. 20 Karty Nauczyciela. Jak liczy się termin 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń - od momentu wysłania, czy od wpływu pisma do związku?

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego w celu wręczenia wypowiedzenia – czy jest dopuszczalne?

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony wymiarze 0,5 etatu. Obecnie nauczycielka przebywa na urlopie zaległym wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim. Czy można ja odwołać z urlopu celem wręczenia wypowiedzenia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel