Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego z powodu nienależytego wykonywania obowiązków służbowych – sprawdź, czy to możliwe

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej w stopniu kontraktowego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel ten nie ma negatywnej oceny pracy, ale nie wywiązuje się właściwie z powierzonych mu obowiązków. Czy obecnie w ruchu kadrowym mogę wręczyć mu wypowiedzenie stosunku pracy?

Podwójne zatrudnienie nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego – czy obejmą go sankcje

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A w pełnym wymiarze zajęć, zaś w szkole B w wymiarze 5/18. Kiedy nauczyciel powinien przedstawić pisemną zgodę dyrektora szkoły macierzystej na zatrudnienie? Czy brak zgody na kontynuowanie zatrudnienia będzie wystarczającą przesłanką do rozwiązania stosunku pracy w szkole B? Czy można w ten sposób zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego?

Zwolnienie z pracy na wniosek nauczyciela – sprawdź, kiedy kończy się okres wypowiedzenia

Pytanie: W maju nauczyciel złożył wypowiedzenie stosunku pracy, przy czym zażądał, by stosunek pracy uległ rozwiązaniu z dniem 26 sierpnia 2017 r. Czy jest to możliwe?

Komisja dyscyplinarna orzeka o zwolnieniu nauczyciela z pracy – sprawdź, jakie działania powinien podjąć dyrektor

Pytanie: Jakie są obowiązki dyrektora szkoły po decyzji komisji dyscyplinarnej o zwolnieniu dyscyplinarnym nauczyciela?

Nauczyciela można zwolnić po złożeniu wniosku o urlop rodzicielski

Pytanie: Zamierzam wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie. W gorącym okresie "kadrowym" zamierza on skorzystać z zaległego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 14 tygodni, aby uniknąć zwolnienia. Kiedy mogę mu wręczyć wypowiedzenie?

Sprawdź, jak doręczyć informację o stanie nieczynnym nieobecnemu nauczycielowi

Pytanie: Jak skutecznie powiadomić nauczyciela przebywającego do 4 marca 2018 roku na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia przeniesieniu w stan nieczynny od 1 września 2017 roku? Trzeba założyć, że nauczyciel na chwilę obecną nieobecny w pracy nie przyjdzie do szkoły i nie będzie odbierał żadnej korespondencji ze szkoły.

Uprawnienie emerytalne jako kryterium doboru do zwolnienia i przeniesienia w stan nieczynny

Pytanie: Zespół szkół ponadgimnazjalnych ma nauczycieli, którzy pobierają emeryturę i nadal pracują. Czy w związku z reformą oświaty przy wypowiadaniu umów o pracę nauczycielom jako kryterium można przyjąć możliwość przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne?

Ochrona stosunku pracy dla prezesa Ogniska ZNP – czy obowiązuje

Pytanie: Czy w przekształcanym gimnazjum przysługuje ochrona związkowa prezesowi ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego?

Reforma oświaty w gimnazjum – najpierw stan nieczynny, dopiero potem wypowiedzenie

Pytanie: W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w gimnazjum na pół etatu na czas nieokreślony w odniesieniu do nowych przepisów? Gimnazjum nie będzie podlegało przekształceniu lub włączeniu do innej szkoły.

Limit osób chronionych przez międzyzakładową organizację związkową

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej przysyła nazwiska osób chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy w liczbie 6. Tymczasem w szkole kadra kierownicza szkoły liczy 3 osoby. Czy organizacja związkowa musi uzasadniać, dlaczego wyznaczyły do ochrony tak dużą liczbę osób?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel