Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Wybierz filtr:

Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Okres wypowiedzenia umów terminowych po 22 lutego 2016 r. - o zmianach należy poinformować nauczycieli

Pytanie: Każdego nauczyciela, bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego, można zatrudnić na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, gdy konieczność zatrudnienia go jest uzasadniona potrzebą wynikającą z organizacji nauczania. Co z wypowiedzeniem takiej umowy o pracę, czy będą ją obowiązywać nowe zasady wypowiedzenia stosunku pracy? Czy musimy wręczać wszystkim nauczycielom, którzy są zatrudnieni na czas określony, nowe informacje o warunkach zatrudnienia nauczyciela ?

Szczególna ochrona ciężarnych pracownic szkoły

Pytanie: Od którego miesiąca ciąży obejmuje pracownicę ochrona w miejscu pracy?

Zwolnienie z pracy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo po upływie 3. miesiąca choroby

Pytanie: 1 września zatrudniliśmy nauczyciela na zastępstwo, który od 9 listopada przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy o upływie trzech miesięcy choroby możemy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku z inicjatywy nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania chce odejść na emeryturę 15 lutego tj. tak, by jeszcze skorzystać z emerytury nauczycielskiej. Jaka forma rozwiązania stosunku pracy będzie najbardziej korzystna?

Ochrona przedemerytalna nauczyciela w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy można zwolnić z pracy nauczycielkę, która ma ukończone 67 lat?

Zwalniając nauczyciela dyrektor musi zadbać o formalności

Dyrektor decydując o zwolnieniu nauczyciela musi pamiętać o dochowaniu form i terminów, tak aby czynność była przeprowadzona zgodnie z prawem. Z odchodzącym pracownikiem należy także rozliczyć się finansowo.

Nieumiejętność współpracy może być przyczyną zwolnienia nauczyciela

Wybór nauczycieli do zwolnienia nie może mieć charakteru dyskryminacyjnego bądź dowolnego, dlatego dyrektor powinien ustalić kryteria doboru do zwolnienia. Jednym z nich może być brak dobrej/satysfakcjonującej współpracy z nauczycielem czy też trudności w tej współpracy.

ręce w powitaniu

Stan nieczynny - kiedy można a kiedy trzeba przywrócić nauczyciela do pracy

Dodatkowa rekrutacja oraz inne okoliczności związane z organizacją pracy szkoły (przedszkola) mogły stworzyć możliwość dalszego zatrudniania nauczyciela, który przeszedł w stan nieczynny. Nie zawsze jednak dyrektor placówki musi przywrócić nauczyciela do pracy. Sprawdź, co możesz a co musisz zrobić, gdy powstanie możliwość przydzielenia godzin nauczycielowi w stanie nieczynnym.

Skierowanie nauczyciela kontraktowego do nauczania religii w innej placówce - rozwiązanie umowy i treść świadectwa pracy

Pytanie: Jaką podstawę prawną powinnam wpisać w świadectwie pracy katechetce ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, która  otrzymała przeniesienie do innej placówki od kurii? Czy ta osoba powinna napisać do dyrektora podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ?

Zwolnienia nauczycieli wg obiektywnych kryteriów, które może zweryfikować sąd

Umowa o pracę nauczyciela może zostać wypowiedziana nie tylko w przypadku częściowej likwidacja przedszkola, zmniejszenia liczby oddziałów w placówce lub zmian planu nauczania, ale w każdej z innych uzasadnionych przyczyn. Nauczyciel może jednak odwołać się od decyzji dyrektora o zwolnieniu do sądu pracy.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel