Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

1cb36d3f780833df3a6eaf36a9d396bef69a981e-xlarge

Koniec stanu nieczynnego – jak wypełnić świadectwo pracy i rozliczyć się z nauczycielem

Z końcem lutego stosunek pracy nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny wygasa. Rodzi to po stronie dyrektora szkoły obowiązek wydania świadectwa pracy, wyrejestrowania nauczyciela z ZUS, rozliczenia urlopu i innych świadczeń pracowniczych. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się z nauczycielem po stanie nieczynnym.

Zwolnienia lekarskie od poniedziałku do piątku a możliwość zwolnienia nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od początku roku szkolnego przebywa na zwolnieniach lekarskich, ale tylko od poniedziałku do piątku. Zwolnienia lekarskie przerywane są również w czasie ferii zimowych oraz przerwy świątecznej. W poprzednim roku szkolnym było podobnie. Pracownik zatrudniony jest przez mianowanie w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy zwolnienia lekarskie przerywane na czas dni wolnych od pracy można sumować i po 182 dniach choroby rozwiązać umowę o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę nauczyciela w czasie stanu nieczynnego

Pytanie: Nauczycielka, która przebywa w stanie nieczynnym zwrócił się z prośba o „zmianę terminy stanu nieczynnego” i jego zakończenie z dniem 23 lutego. Czy dyrektor może wyrazić na to zgodę? Czy w tej sytuacji należy wypłacić odprawę?

umowa / wymówienie

Chorowity nauczyciel może stracić pracę

Nawet jeśli w szkole nie dochodzi do zmian organizacyjnych, dyrektor może przeprowadzić ruch kadrowy, by zapewnić jak najlepszą organizację swojej placówki w nowym roku szkolnym. Częste absencje chorobowe, które dezorganizują pracę szkoły i powodują konieczność organizowania zastępstw mogą stanowić przyczynę zwolnienia nauczyciela, lecz nie zawsze i nie każdego. Sprawdź, kiedy i jak można zwolnić z pracy nauczyciela, który często choruje.

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego – czy można zwolnić nauczyciela z pracy

Pytanie: Nauczyciel był czasowo niezdolny do pracy w okresie wakacji. W wyniku badań kontrolnych, pod odwołaniu do WOMP, zostało wydane orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Nauczyciel jednak uzyskał od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwolnienie lekarskie od dnia poprzedzającego dzień wydania orzeczenia przez WOMP. Czy należy zwolnić go mimo tego z pracy z końcem miesiąca?

Po świadczeniu rehabilitacyjnym nauczyciel może skorzystać z urlopu zdrowotnego pod jednym warunkiem

Pytanie: Nauczyciel chorował 182 dni i przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne, które kończy mu się w marcu. Czy po tym świadczeniu może bezpośrednio otrzymać urlop zdrowotny?

Żądanie rodziców zwolnienia z pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Pytanie: Z pracy nauczyciela nie są zadowoleni uczniowie i ich rodzice. W szkole rozpoczęto zbieranie podpisów za odwołaniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Jako uzasadnienie tych postulatów wskazywano jego małe zaangażowanie w prowadzenie zajęć i pomoc słabym uczniom. Rada rodziców domaga się od dyrektora jego zwolnienia. Czy rodzice mogą zdecydować o zwolnieniu z pracy nauczyciela?

Skuteczność bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony doręczył pracodawcy listem poleconym pismo rozwiązujące stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy). Pracodawca nie zgadza się z przedstawionymi w piśmie zarzutami i z trybem wypowiedzenia umowy o pracę o czym na piśmie poinformował pracownika. Próby kontaktu telefonicznego i e-mailowego są bezskuteczne a nauczyciel nie stawił się już w pracy. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu porzucenia pracy?

Dwóch sekretarzy szkoły po reformie oświaty, obaj chronieni przed zwolnieniem z pracy – co zrobić

Pytanie: Jesteśmy byłym gimnazjum, który w ramach reformy oświaty stał się szkołą podstawową. W gimnazjum mieliśmy zatrudnionego sekretarza szkoły na pełen etat, lecz obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim. W szkole podstawowej również jest  zatrudniona pani na tym stanowisku, która jest chroniona ze względu na wiek przedemerytalny. Jedną z tych osób musimy odwołać z funkcji sekretarza szkoły – którą?

Kara dla nauczyciela

Stan nieczynny w roku szkolnym 2017/2018

Nowe przepisy prawa oświatowego zmieniły sytuację części nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym. W związku z reformą oświaty nauczyciele zakończą przedterminowo stan nieczynny nawet gdy znajdą dodatkową pracę na część etatu. Sprawdź, kiedy nauczyciel ma obowiązek a kiedy możliwość powrotu do pracy ze stanu nieczynnego w zależności od tego, czy przeniesienie w stan nieczynny było na podstawie Karty Nauczyciela czy przepisów przejściowych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel