Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Ochrona związkowa podczas zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może zostać objęty ochroną związku zawodowego ? Nauczyciel był na zwolnieniu lekarskim od maja ubiegłego roku do listopad. Obecnie otrzymałam uchwałę związku zawodowego, że jest on chroniony od września, kiedy to był na zwolnieniu lekarskim - nie wykonywał pracy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia a staż pracy

Pytanie: Pracownica przedstawiła świadectwo pracy, w którym jako tryb rozwiązania umowy wpisano podstawę art. 36 § 1 Kodeksu pracy  zaś w pkt 4 przedstawionego świadectwa wpisano „zastosowano 2 miesięczny skrócony okres wypowiedzenia (01.03.2005 - 30.04.2005r.) –wypłacono odszkodowanie”. Czy pracownicy należy zaliczyć przedmiotowy okres do stażu pracy?

Odmowa przejścia do przekazanej szkoły równoznaczna z wypowiedzeniem stosunku pracy

Pytanie: Szanowni Państwo, Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony. W lutym otrzymałam pismo od Burmistrza Gminy z informacją o przekazaniu szkoły stowarzyszeniu. Podjęto tez uchwałę odnośnie przekazania szkoły. W piśmie czytamy: Każdy z nauczycieli w terminie 3 miesięcy od uzyskania niniejszego pisma może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej przez Stowarzyszenie, o którym mowa powyżej. Złożenie takiego oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela z dniem przekazania szkoły, chyba, że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez Gminę W. W maju złożyłam oświadczenie o odmowie przejścia do stowarzyszenia. Czy w takiej sytuacji powinnam otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę, czy też pismo, którego fragment zacytowałam jest wypowiedzeniem?

Stan nieczynny a zatrudnienie w innej szkole

Pytanie: Czy można przenieść nauczyciela w stan nieczynny, jeżeli jest zatrudniony również w innej placówce na czas nieokreślony? Czy w trakcie stanu nieczynnego można przenieść go do innej szkoły w trybie art. 18 Karty Nauczyciela?

Konsultacja związkowa – istotna data otrzymania zawiadomienia przez związek zawodowy

Pytanie: Do związku zawodowego zostało wysłane pismo o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi chronionemu. W ósmym dniu licząc od daty wysłania wręczyłam wypowiedzenie z art. 20 Karty Nauczyciela. Jak liczy się termin 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń - od momentu wysłania, czy od wpływu pisma do związku?

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego w celu wręczenia wypowiedzenia – czy jest dopuszczalne?

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony wymiarze 0,5 etatu. Obecnie nauczycielka przebywa na urlopie zaległym wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim. Czy można ja odwołać z urlopu celem wręczenia wypowiedzenia?

W związku z ciążą nauczycielki dyrektor musi wycofać wypowiedzenie

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała od dyrektora szkoły wypowiedzenie umowy o pracę. Następnie dostarczyła zwolnienie lekarskie do końca roku szkolnego oraz zaświadczenie lekarskie, że jest w 8. tygodniu ciąży. Jakie decyzję powinien podjąć dyrektor w związku z zaistniałą sytuacją. Czy podpisane wypowiedzenie jest ważne?

Kto może zwolnić ustępującego dyrektora?

Pytanie: Dyrektor placówki przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W miesiącu kwietniu została złożona przez tego dyrektora całkowita rezygnacja ze stanowiska. Gmina - organ prowadzący wydał dla niego dokument wypowiadający stanowisko z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który rozpocznie się w dniu 1 czerwca. Natomiast zastępujący go wicedyrektor w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 nie ma godzin dla tego dyrektora. Czy w takiej sytuacji wicedyrektor może rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem z tą osobą?

Zwolnienie nauczyciela a przydział godzin ponadwymiarowym innym nauczycielom

Pytanie: Czy biorąc pod uwagę zmianę organizacyjną mogę zwolnić jednego nauczyciela mianowanego, a jego godziny rozdzielić pomiędzy innych nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP  Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel