Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge(1)

Częste absencje chorobowe jako przyczyna rozwiązania umowy za wypowiedzeniem

Zdarza się, że pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) często choruje ale nie aż tak długo, by można było rozwiązać umowę o pracę z tego powodu. Konieczność organizowania zastępstw, która może powodować ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom czy niewykonania części obowiązków na danym stanowisku, bardzo utrudnia organizację pracy placówki. Sprawdź czy częste nieobecności w pracy z powodu choroby mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia dodatkowej umowy o pracę nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę do realizacji zajęć, go których nie posiada kwalifikacji. Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w ramach tej umowy?

Rozwiązanie umowy na czas określony w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony, w tym na zastępstwo, może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w trakcie roku szkolnego?

Kara dyscyplinarna zwolnienia z pracy nauczyciela – skutek dla stosunku pracy

Pytanie: Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej wydała prawomocne orzeczenie o zwolnieniu z pracy nauczyciela. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca? Czy z datą wpływu orzeczenia do szkoły należy rozwiązać umowę o pracę? Nauczyciel, którego dotyczy orzeczenie przebywa na zwolnieniu lekarskim, czy jest to przeszkoda uniemożliwiająca rozwiązanie umowy? Czy należy zasięgnąć opinii związków zawodowych przed rozwiązaniem umowy?

Skrócenie wypowiedzenia na wniosek nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. Zwrócił się on z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. Nie chcę się zgadzać na skrócenie okresu wypowiedzenia m.in. z uwagi na prawo do odprawy. Czy mam rację? 

Zgoda dyrektora na przejście nauczyciela w stan nieczynny

Pytanie: Czy dyrektor musi wyrazić zgodę na przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela, który złożył taki wniosek na podstawie art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela? Proszę o przykład pisma.

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy z przyczyn organizacyjnych można wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielce zatrudnionej na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, która przebywa na urlopie wychowawczym? 

Ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Czy można ustalić, że nauczyciel nie może rozwiązać umowy za wypowiedzeniem w miesiącu przygotowywania rocznej lub półrocznej karty obserwacji dziecka lub gotowości szkolnej? 

Nauczyciel dyplomowany może stracić pracę przed kontraktowym

Nauczyciel dyplomowany może stracić pracę przed kontraktowym

Utarło się przekonanie, że nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania korzystają z większej ochrony przed zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, niż ci, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Nie jest to do końca prawdą. O tym, kto pozostanie w zatrudnieniu powinien zdecydować ogół kryteriów doboru do zwolnienia.

Zwolnienie z pracy nauczyciela, który posiada prawo do emerytury

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania posiada uprawnienia emerytalne, jednakże chce dalej pracować. Czy mogę zwolnić go z pracy, zapewniając godziny młodszemu nauczycielowi?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel