Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Wygaśnięcie stosunku pracy po stanie nieczynnym, gdy nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny. Jego stosunek pracy miał ustać 28 lutego. Nauczyciel przebywa jednak do 9 marca na zwolnieniu lekarskim. Czy musimy przedłużyć umowę o pracę o czas choroby?

Ochrona stosunku pracy pracownicy szkoły w ciąży

Ochrona stosunku pracy pracownicy szkoły w ciąży

Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega szczególnej ochronie. W szczególności nie można wypowiedzieć ani rozwiązać jej stosunku pracy.  Jeżeli to pracownica w ciąży złoży wypowiedzenie lub rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron, może wycofać się z tej decyzji i zachować pracę. Sprawdź, jak w praktyce działa ochrona przed utratą pracy pracownicy szkoły w ciąży.

1cb36d3f780833df3a6eaf36a9d396bef69a981e-xlarge

Koniec stanu nieczynnego nauczyciela a obowiązki dyrektora szkoły

28 lutego 2021 r. stosunek pracy nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny wygasa. Oznacza to, że do jego zakończenia nie jest konieczne składanie dodatkowych oświadczeń. Dyrektor szkoły musi jednak rozliczyć się z nauczycielem odchodzącym z pracy. Poznaj 5 obowiązków dyrektora szkoły, które musi wypełnić gdy następuje koniec stanu nieczynnego nauczyciela.

Choroba w czasie ciąży nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo a rozwiązanie umowy

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo jest w ciąży. Umowa miała się zakończyć z dniem powrotu zastępowanego nauczyciela do pracy, jednakże nauczycielka zatrudniona na zastępstwo przebywa na zwolnieniu lekarskim, którego okres przekracza czas trwania umowy. Co w tej sytuacji z rozwiązaniem tej umowy o pracę? 

182e95133ae1c62f6d7cbd141f6b8f9e0d78add7-xlarge

Przywrócenie nauczyciela do pracy - praktyczne aspekty wyroku

Spór w sądzie pracy może zakończyć się wyrokiem przywracającym nauczyciela do pracy, co rodzi obowiązek zapewnienia mu zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmował przed rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły wobec nauczyciela przywróconego do pracy oraz jak okres pozostawania bez pracy wpływa na jego uprawnienia pracownicze.

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny

Przejście w stan nieczynny - wady i zalety

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, którzy otrzymali wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych mają 30 dni na podjęcie decyzji o przejściu w stan nieczynny. Sprawdź, czy warto przejść w stan nieczynny.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii

Na czas epidemii koronawirusa zawieszone zostały przepisy o fikcji doręczenia pism za pośrednictwem poczty. Jeżeli nauczyciel nie odbierze wypowiedzenia wysłanego pocztą, dyrektor powinien podjąć alternatywne działania zmierzające do jego skutecznego doręczenia. Sprawdź, co można zrobić, by nie ryzykować sądowego przywrócenia do pracy nauczyciela z uwagi na niedoręczenie wypowiedzenia.

Konsultacje związkowe wypowiedzenia umowy o pracę w czasie epidemii

Pytanie: Czy i w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii nikt nie pracuje?

Umowa o pracę rozwiązuje się „w dniu” czy „z dniem”

Pytanie: Jak w porozumieniu stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę poprawnie zapisać termin ustania zatrudnienia tak, by dzień 30 marca 2020 r. był ostatnim dniem świadczenia pracy? Czy należy wpisać, że umowa ulega rozwiązaniu „w dniu” czy „z dniem” 30 marca 2020 r.?

Okres wypowiedzenia kalkulator jak liczyć

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – kalkulator i praktyczne wskazówki

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, chcąc rozwiązać umowę o pracę muszą przestrzegać zasad ustalania okresu wypowiedzenia oraz terminu, w którym okres ten upływa. Sprawdź, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, a jaki nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Skorzystaj z kalkulatora okresu wypowiedzenia oraz poznaj sposób na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel