Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Uprawnienie emerytalne jako kryterium doboru do zwolnienia i przeniesienia w stan nieczynny

Pytanie: Zespół szkół ponadgimnazjalnych ma nauczycieli, którzy pobierają emeryturę i nadal pracują. Czy w związku z reformą oświaty przy wypowiadaniu umów o pracę nauczycielom jako kryterium można przyjąć możliwość przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne?

Ochrona stosunku pracy dla prezesa Ogniska ZNP – czy obowiązuje

Pytanie: Czy w przekształcanym gimnazjum przysługuje ochrona związkowa prezesowi ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego?

Reforma oświaty w gimnazjum – najpierw stan nieczynny, dopiero potem wypowiedzenie

Pytanie: W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w gimnazjum na pół etatu na czas nieokreślony w odniesieniu do nowych przepisów? Gimnazjum nie będzie podlegało przekształceniu lub włączeniu do innej szkoły.

Limit osób chronionych przez międzyzakładową organizację związkową

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej przysyła nazwiska osób chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy w liczbie 6. Tymczasem w szkole kadra kierownicza szkoły liczy 3 osoby. Czy organizacja związkowa musi uzasadniać, dlaczego wyznaczyły do ochrony tak dużą liczbę osób?

Ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy w okresie wdrażania reformy oświaty

Pytanie: Czy społeczny inspektor pracy w samodzielnym gimnazjum będzie miał ochronę prawną również w przypadku stworzenia zespołu szkół z tym gimnazjum. Czy będzie miał ochronę także w przypadku planowanej reformy, w wyniku której gimnazjum może być wcielone do szkoły podstawowej? Co stanie się z ochroną w przypadku braku wcielenia i samoczynnego wygaśnięcia gimnazjum?

Rozwiązanie stosunku pracy pracownika całkowicie niezdolnego do pracy

Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowie o pracę od 2009 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Okres zasiłkowy 182 dni mija dnia 05.12.2016 r. (zwolnienie przedstawione przez pracownika do dnia 09.12.2016 r.) Pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Pracownik przedłożył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w którym stwierdzono „Brak okoliczności uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego. „Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy do 30.11.2017 r.” Jednocześnie pracownik oświadczył, że złoży dokumenty o rentę. Co w takim przypadku ma zrobić pracodawca? Czy możemy zwolnić pracownika? Jeśli tak to z jaką datą? Czy dnia 06.12.2016 r. powinniśmy wysłać pracownika na badania kontrolne do medycyny pracy? Czy powinniśmy dopełnić jakiś innych obowiązków? Czy my mamy przygotować pracownikowi dokumentację do ZUS na rentę?

Wygaszanie oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej obejmie nie tylko nauczycieli pracujących dotychczas w gimnazjum

Pytanie: Jak przedstawiają się dalsze losy zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum wobec planowanego wygaszania gimnazjów? Czy wszyscy pracownicy są na jednakowych prawach? Czy nauczyciel pracujący w szkole podstawowej jest nie do zwolnienia, a nauczyciela gimnazjum można zwolnić?

Okres wypowiedzenia nauczycielskiej umowy o pracę na czas określony nie musi kończyć się 31 sierpnia

Pytanie: Nauczycielka została zatrudniona w dniu 20.10.2016 r. na czas określony do 23.06.2017 r. W dniu 07.11.2016 r. złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W jaki sposób należy liczyć okres wypowiedzenia?

Dyrektor nie musi podpisywać porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel przedszkola zatrudniony na czas określony, na zastępstwo, na czas nieobecności innego nauczyciela poinformował mnie o zamiarze złożenia oświadczenia o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Czy mam obowiązek przyjąć takie oświadczenie i rozwiązać tą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Nie można zwolnić nauczyciela z powodu skorzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel zamierza w przyszłym roku skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy rodzi to zagrożenie dla jego dalszego zatrudnienia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel