Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Kontrola dzienników lekcyjnych w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: W przedszkolu niepublicznym urząd gminy podczas kontroli sprawdzał dzienniki lekcyjne i stwierdził, że jedno dziecko nie było wpisane w dziennik (dziecko uczęszczało 2 miesiące). Było natomiast wykazane w księdze słuchaczy i była umowa z rodzicami. Czy dzienniki lekcyjne są obowiązkowe w przedszkolu?

Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Jaką dokumentację powinni prowadzić nauczyciele w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Przedszkole niepubliczne chciałoby ograniczyć prowadzenie dokumentacji. Proszę o informację, jakie dokumenty są obowiązkowo wymagane, które muszą prowadzić nauczyciele, a jakie dyrektor przedszkola niepublicznego?

Zmiana nazwy przedszkola – jakich zmian w dokumentacji należy dokonać

Pytanie: Nastąpiła zmiana nazwy przedszkola. Bez zmian pozostał REGON, NIP oraz adres. Czy trzeba dokonywać zmiany we wszystkich regulaminach, zarządzeniach? Jaka jest procedura tych zmian?

Legitymacje służbowe dla nauczycieli przedszkola niepublicznego

Pytanie: Dyrektor niepublicznego przedszkola zatrudnia nauczycieli na umowę o pracę w 40-godzinnym tygodniowym trybie pracy. Czy można wyrobić nauczycielom legitymacje nauczycielskie uprawniające ich do zniżek?

Dokumentowanie godzin przyjścia dziecka w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy dokumentowanie w dzienniku zajęć przedszkola godzin przyjścia i wyjścia dziecka z placówki obowiązuje także nauczycieli przedszkola niepublicznego? Czy wystarczy zaznaczyć obecność dziecka w danym dniu?

Wymagane dokumenty do wpisu do ewidencji przedszkola niepublicznego

Pytanie: Jakie są wymagane dokumenty od osoby zakładającej przedszkole niepubliczne, aby można było dokonać wpisu do ewidencji?

Czy trzeba wprowadzić regulamin dowozu dzieci do przedszkola

Pytanie: Gmina zapewnia dowóz dzieci 3-, 4-letnich do przedszkola. Kto wprowadza regulamin dowozów?

Roczne przygotowanie przedszkolne 5-latka – jakie dokumenty należy złożyć

Pytanie: Jakie dokumenty powinien złożyć rodzic, aby do utworzonego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zapisać dziecko 5-letnie w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego?

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w niepublicznym przedszkolu dwujęzycznym

Pytanie: Czy w dwujęzycznym polsko-angielskim przedszkolu niepublicznym dokumentacja przebiegu nauczania (zapisy w dzienniku zajęć, plany miesięczne, konspekty zajęć itp.) powinna być zapisywana w języku polskim czy angielskim?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel