Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

7 niezbędnych elementów w dzienniku zajęć przedszkola

Pytanie: Jak od 1 września 2015 r. powinien wyglądać wpis tematu dziennego i tematów w dzienniku przedszkola i co powinien zawierać?

Rodzice powinni otrzymać informację o gotowości szkolnej do końca kwietnia

Dyrektor przedszkola powinien dopilnować, by do końca kwietnia rodzice dzieci otrzymali stosowne dokumenty związane z diagnozą przedszkolną, ponieważ to on jest odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy gotowości do nauki w szkole wszystkich dzieci kończących w danym roku pięć lat.

Rozpatrywanie skarg rodziców zgodne z zasadami postępowania administracyjnego

W statucie przedszkola powinny zostać zapisane procedury rozpatrywania skarg rodziców na nauczycieli. Ustalając je należy zadbać, by były zgodne z zasadami postępowania administracyjnego i regulowały co najmniej: formę skargi, zasady jej przyjmowania, tryb postępowania wyjaśniającego oraz termin rozpatrzenia.

Zmiany organizacyjne w trakcie roku - wymagany aneks do arkusza

W trakcie roku szkolnego możliwe jest m.in. zatrudnienie w przedszkolu dodatkowych osób i zwiększenie godzin pracy specjalistów. Warunkiem do przeprowadzenia zmian jest zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacji przez radę pedagogiczną i zatwierdzenie go przez organ prowadzący.

Udostępnianie dokumentacji przedszkolnej obojgu rodzicom dziecka

Pytanie: Jakie czynności powinna wykonać szkoła względem ojca dziecka, który nie zgadza się z wystosowanym przez matkę tego dziecka podaniem do przedszkola o samotnym wychowywaniu dziecka i chce, aby udostępniono mu wgląd do tej dokumentacji?

Obowiązek tworzenia przez nauczycieli przedszkola planów miesięcznych i wynikowych

Pytanie: Czy w tym roku szkolnym nauczyciele muszą pisać plany miesięczne i plany wynikowe w przedszkolu? Czy jeżeli w statucie jest zapis, że do zadań nauczyciela należy planowanie pracy, to czy wystarczą zapisy w dzienniku zajęć?

Archiwalny Jaka umowa na prowadzenie zajęć z rytmiki w przedszkolu

Pytanie: Czy można zlecić firmie zewnętrznej prowadzenie zajęć z rytmiki? Jaką zawrzeć umowę na prowadzenie tych zajęć? Czy mogą być finansowane z dotacji MEN i czy powinny odbywać się tylko po skończonych zajęciach przedszkolnych?

dokumentacja przedszkola

Archiwalny Jaka dokumentacja obowiązuje w przedszkolu publicznym

Wymagana dokumentacja w przedszkolu publicznym jest szczegółowo określona w przepisach oświatowych. Poznaj i pobierz najważniejsze dokumenty dla Twojej placówki.

Archiwalny Nieprzekazanie dokumentacji przedszkola nowemu dyrektorowi

Pytanie: Nowy dyrektor przedszkola nie otrzymał dokumentacji odnośnie uchwał i zarządzeń od poprzedniego dyrektora. Jak należy wyegzekwować dokumenty od byłego dyrektora?

Archiwalny Pogramy wychowawczy i profilaktyczny należy opracować jedynie w szkołach

Przedszkola nie muszą opracowywać programu wychowawczego i profilaktyki. W przedszkolu programy te wynikają z celów określonych w podstawie programowej i zapisów w statucie. Zasada ta dotyczy zarówno przedszkoli publicznych jak i niepublicznych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel