Świadczenie kompensacyjne także po pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o rozwianie wątpliwości, czy nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego, gdy po ustaniu stosunku pracy będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych do dnia złożenia wniosku o to świadczenie.

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o rozwianie wątpliwości, czy nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego, gdy po ustaniu stosunku pracy będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych do dnia złożenia wniosku o to świadczenie.

Po zwolnieniu z pracy nie można podejmować pracy zarobkowej

Nauczyciele, których stosunek pracy ustał m.in. w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole (tj. na podstawie art. 20 ust. 1, ust. 5c i ust. 7 KN), mogą przejść na świadczenie kompensacyjne, o ile spełniają warunki dotyczące odpowiedniego wieku i stażu pracy w oświacie. Ponadto, aby otrzymać świadczenie, nauczyciel po rozwiązaniu stosunku pracy nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

Zasiłek dla bezrobotnych nie stoi na przeszkodzie do otrzymania świadczenia!

Niekiedy nauczyciele, którzy posiadają wymagany staż pracy, nie osiągnęli jeszcze wieku, który uprawnia do otrzymania świadczenia kompensacyjnego (do 2014 r. - 55 lat). Powstały wątpliwości, czy fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych w okresie od ustania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych do dnia złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne, nie pozbawia nauczyciela prawa do tego świadczenia?

 „Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.” (pismo Departamentu Świadczeń Emerytalno - Rentowych ZUS z 8 maja 2012 r., 992700/6110/27/2012/Sen).

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel