Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r.

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Data publikacji: 11 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. na dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy składa się zestaw dokumentów obejmujących kartę ewidencji czasu pracy, a także wnioski, zgody oraz inne dokumenty włączane do ewidencji, zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić i pobierz wzór karty ewidencji czasu pracy.

Niezbędne elementy karty ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o:

 1. liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

 2. liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

 3. liczbie godzin nadliczbowych,

 4. dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

 5. liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

 6. rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

 7. rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

 8. wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

 9. czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Przepisy nie określają wzoru ewidencji czasu pracy, powinna ona zostać opracowana zgodnie z wymogami danego pracodawcy.

Dokumenty niezbędne do prawidłowej ewidencji czasu pracy

Ponadto, w ramach dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy powinny być również gromadzone następujące dokumenty:

 1. wnioski pracownika dotyczące:

 • udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,

 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),

 • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy),

 • stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),

 • stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),

 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),

 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy),

 1. dokumenty związane:

 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),

 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),

 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,

 1. zgody:

 • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy),

 • pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy);Leszek Skupski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel