Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne dokumenty kadrowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Zwolnienie lekarskie wyklucza dopuszczenie pracownika do pracy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny w ośrodku zdrowia otrzymał zwolnienie lekarskie. Jednak przyszedł do pracy, gdyż stwierdził, że nie będzie z niego korzystał. Czy przychodząc do pracy pracownik musi dostarczyć dyrekcji jakikolwiek dokument, że nie będzie korzystał ze zwolnienia? Czy pracownik może w takiej sytuacji być dopuszczony do pracy?

Orzeczenia lekarskie i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP – w oryginale czy w formie odpisu

Pytanie: Co do zasady w aktach osobowych pracowników powinny znajdować się kopie dokumentów. Czy jednak zaświadczenia lekarskie oraz o odbyciu szkolenia BHP należy przechowywać w oryginale czy w kopii?

Brak świadectwa a staż pracy

Pytanie: Jak obliczyć staż pracy dla nauczyciela? W roku szkolnym 2016/2017 zatrudnimy nauczyciela, który obecnie jest zatrudniony w innej szkole. Nie posiada żadnego świadectwa pracy (osoba miała zmianę zatrudnienia na podstawie przeniesienia) chociaż na życiorysie ma wypisane ponad 20 lat pracy.

Potwierdzenie obecności w pracy nauczycieli i specjalistów, jeśli w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny

Pytanie: W szkole jest tylko dziennik elektroniczny. Nauczyciel wpisując temat zajęć do dziennika elektronicznego, potwierdza, że jest w pracy. Pracownicy administracji i obsługi podpisują listę obecności. W jaki sposób swoją obecność w pracy ma potwierdzać nauczyciel bibliotekarz lub pedagog.

Nieobecność w pracy - kogo nauczyciel powinien powiadomić

Pytanie: Kogo powinien powiadomić nauczyciel będący na zwolnieniu lekarskim o swojej nieobecności w pracy: dyrektora, wicedyrektora, kadrową czy osobę pracującą w sekretariacie?

Nazwisko panieńskie na dyplomie ukończenia studiów - czy można prosić o akt małżeństwa

Pytanie: Nauczycielka dostarczyła dyplom ukończenia studiów, na którym jest jej nazwisko panieńskie - obecnie posługuje się innym nazwiskiem. Czy można zobowiązać nauczycielkę do dostarczenia aktu małżeństwa?

Kompetencje rady pedagogicznej do opiniowania regulaminu pracy w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym rada pedagogiczna musi zaopiniować nowy regulamin pracy placówki?

Dokumenty związane z awansem zawodowym - które przechowywać, a które zwrócić nauczycielowi

Pytanie: Jakie dokumenty muszą pozostać w dokumentacji szkolnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli?

O zakresie obowiązków lepiej powiadomić pracownika na piśmie

Dyrektor ma obowiązek zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Dyrektor może powiadomić pracowników ustnie, zalecana jest jednak forma pisemna.

Przerwanie urlopu chorobą - dokumentacja kadrowa

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o urlop od 1 lipca, a - będąc już na urlopie - dostarczył zwolnienie lekarskie od 3 lipca. Czy pracownik musi znowu złożyć wniosek urlopowy? Czy poprzedni wniosek o urlop należy zniszczyć?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel