Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne dokumenty kadrowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Ewidencja pracy zdalnej w okresie epidemii

Pytanie: W jaki sposób zaewidencjonować pracę zdalną w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa?

Lista obecności pracowników – co powinna zawierać

Pytanie: Jakie informacje powinna zawierać lista obecności pracowników niepedagogicznych?

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy należy ewidencjonować tylko nieobecności w pracy? 

Miejsce przechowywania innej dokumentacji pracowniczej niż akta osobowe

Pytanie: Czy, po zakończeniu stosunku pracy, akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza tworzą całość, czy też inne dokumenty kadrowe (ewidencja czasu pracy, listy wypłaconego wynagrodzenia, karty ewidencji przydziału odzieży roboczej) należy przechowywać osobno? 

Dokumenty dotyczące niepłatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – gdzie przechowywać

Pytanie: Gdzie należy umieścić dokumenty dotyczące udzielenia bezpłatnego zwolnienia od pracy na podstawie §1 rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy? 

Ewidencja czasu pracy nauczycieli w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy pracodawca (szkoła niepubliczna) zobowiązany jest do prowadzenia comiesięcznej ewidencji czasu pracy nauczycieli i listy obecności, skoro czas pracy wpisany jest w dzienniku elektronicznym i potwierdzony wpisami nauczyciela?

50947efa9efaf3c53cdc360b6e3d53e865caa2f4-large

Zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli

Nowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy dotyczą także nauczycieli. Prowadząc jednak tę ewidencję w szkołach publicznych, należy uwzględnić specyfikę rozliczania czasu pracy wynikającą z Karty Nauczyciela. Sprawdź, jakie dokumenty powinny znaleźć się w ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Strajk w ewidencji czasu pracy

Pytanie: Czy w ewidencji czasu pracy należy zamieścić informację o usprawiedliwionej nieobecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie strajku? Jeśli tak, to co taka informacja powinna zawierać?

Pisemna informacja o potrąceniu wynagrodzenia za strajk – czy wymagana

Pytanie: Czy nauczycielowi, który bierze udział w strajku należy wręczyć pisemną informację o potrąceniu wynagrodzenia w związku ze strajkiem oraz wpiąć ją do akt osobowych? Jeśli tak, to co powinna zawierać taka informacja?

ZUS RPA – okresy wykonywania pracy nauczycielskiej a zatrudnienie na podstawie prawa oświatowego

Pytanie: Czy w raporcie ZUS RPA w bloku III.F. okresy wykonywania pracy nauczycielskiej należy wykazywać okres pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art.15 ustawy – Prawo oświatowe?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel