Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne dokumenty kadrowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Lista płac dyrektora szkoły – kto podpisuje

Pytanie: Dla wszystkich nauczycieli, w tym dyrektora szkoły, sporządzana jest jedna lista płac. Czy dyrektor może zatwierdzić do wpłaty listę płac, na której i on się znajduje?

Dokumentacja płacowa – okres przechowywania

Dokumentacja płacowa – okres przechowywania

Pracodawca obowiązany jest do prowadzenia – osobno dla każdego pracownika – dokumentacji pracowniczej, w zakresie obejmującym m.in. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Sprawdź, jaki jest okres przechowywania dokumentacji związanej z wynagrodzeniem w zależności od terminu,  w jakim został nawiązany stosunek pracy.

Dokumentacja dotycząca PPK – gdzie i przez jaki okres przechowywać

Pytanie: Przez jaki okres czasu i w którym miejscu powinniśmy przechowywać złożone przez pracowników dokumenty oraz oświadczenia związane z PPK (np. dotyczące przystąpienia lub rezygnacji z programu)?

Ewidencja godzin pracy dyrektora - menedżera

Pytanie: Dyrektor szkoły publicznej jest zatrudniony na podstawie ustawy - Kodeks Pracy. Dyrektor podpisuje listę obecności (miesięczną) na której również uwzględniane są usprawiedliwione nieobecności w pracy. Czy w związku z tym powinna być prowadzona jego miesięczna ewidencja czasu pracy uwzględniająca godziny rozpoczęcia pracy i jej zakończenia ?

Dokumentowanie wyjść prywatnych w ewidencji czasu pracy

Pytanie: W jaki sposób powinny być dokumentowane wyjścia służbowe i prywatne pracowników niepedagogicznych? Czy na indywidualnej liście obecności, gdzie pracownik zaznacza godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, może odnotowywać również czas wyjścia prywatnego w godzinach pracy, nie zaznaczając przy tym ich rodzaju?

Informacja o zajęciu komorniczym w dokumentacji pracowniczej

Pytanie: Czy pisma od komornika sądowego dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika powinny znajdować się w jego teczce akt osobowych?  Jeśli tak to czy w części B czy w C?

Zmiana listy obecności u pracodawcy – forma

Pytanie: W jaki sposób mogę wprowadzić nowy formularz listy obecności dla pracowników? Na jaką podstawę prawną się powołać?

123baf95c48763cc72bf023f5d2c3cdc5930325d-xlarge (1)

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy  

W trakcie rekrutacji dyrektor szkoły przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy. Sprawdź, jakie dane można pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie w szkole,  jak długo  należy je przechowywać oraz co zrobić z danymi osobowymi osób, które nie zostały przyjęte do pracy.  

Podpisywanie listy obecności w dniu, w którym pracownik jest na szkoleniu

Pytanie: Pracownik obsługi został oddelegowany na szkolenie podnoszące kwalifikacje służbowe. Szkolenie odbyło się w godzinach pracy, jednak w miejscu poza miejscem pracy. Czy pracownik w dniu szkolenia powinien złożyć podpis na liście obecności? Jak to zaznaczyć w ewidencji czasu pracy?

sprawdzanie dokumentów

Uniknij 9 błędów w regulaminie pracy

Regulamin pracy jest bardzo ważnym dokumentem, regulującym prawa i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników szkoły. Nie rzadko jednak zapisy regulaminu są niezgodne z prawem bo np. niewłaściwie są określone zasady wypłacania wynagrodzenia czy przewidywane są kary pieniężne za inne przewinienia niż wprost wymienione w przepisach. Tego wszystkie robić nie wolno! Co jeszcze należy wiedzieć i jak zmienić zapisy na prawidłowe? Zapraszam do lektury!

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel