Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne dokumenty kadrowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Informacja o zajęciu komorniczym w dokumentacji pracowniczej

Pytanie: Czy pisma od komornika sądowego dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika powinny znajdować się w jego teczce akt osobowych?  Jeśli tak to czy w części B czy w C?

Zmiana listy obecności u pracodawcy – forma

Pytanie: W jaki sposób mogę wprowadzić nowy formularz listy obecności dla pracowników? Na jaką podstawę prawną się powołać?

123baf95c48763cc72bf023f5d2c3cdc5930325d-xlarge (1)

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy  

W trakcie rekrutacji dyrektor szkoły przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy. Sprawdź, jakie dane można pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie w szkole,  jak długo  należy je przechowywać oraz co zrobić z danymi osobowymi osób, które nie zostały przyjęte do pracy.  

Podpisywanie listy obecności w dniu, w którym pracownik jest na szkoleniu

Pytanie: Pracownik obsługi został oddelegowany na szkolenie podnoszące kwalifikacje służbowe. Szkolenie odbyło się w godzinach pracy, jednak w miejscu poza miejscem pracy. Czy pracownik w dniu szkolenia powinien złożyć podpis na liście obecności? Jak to zaznaczyć w ewidencji czasu pracy?

sprawdzanie dokumentów

Uniknij 9 błędów w regulaminie pracy

Regulamin pracy jest bardzo ważnym dokumentem, regulującym prawa i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników szkoły. Nie rzadko jednak zapisy regulaminu są niezgodne z prawem bo np. niewłaściwie są określone zasady wypłacania wynagrodzenia czy przewidywane są kary pieniężne za inne przewinienia niż wprost wymienione w przepisach. Tego wszystkie robić nie wolno! Co jeszcze należy wiedzieć i jak zmienić zapisy na prawidłowe? Zapraszam do lektury!

Informacja o zmianie regulaminu pracy w okresie epidemii

Pytanie: W jaki sposób należy udostępnić pracownikom nowy regulamin pracy w okresie epidemii koronawirusa, aby mogli się z nim zapoznać, jeśli nauczyciele pracują z domu, a pozostali pracownicy albo pracują zdalnie albo są na urlopach?

Karta czasu pracy w okresie przestoju

Pytanie: W jaki sposób powinna być wypełniona karta czasu pracy w czasie, gdy pracownik pozostaje w gotowości do pracy?

Ewidencja pracy zdalnej w okresie epidemii

Pytanie: W jaki sposób zaewidencjonować pracę zdalną w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa?

Lista obecności pracowników – co powinna zawierać

Pytanie: Jakie informacje powinna zawierać lista obecności pracowników niepedagogicznych?

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy należy ewidencjonować tylko nieobecności w pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel