Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne dokumenty kadrowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Lista obecności nie może zawierać przyczyny nieobecności

Pytanie: W jaki sposób zapisywać nieobecność na liście obecności pracowników niepedagogicznych? Czy można wpisywać jej przyczynę czy tylko zaznaczyć, że pracownika nie ma w pracy?

Przechowywanie dokumentów związanych z ubieganiem się o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel chce zostać przeniesiony do naszej szkoły. Od niedawna mamy jednolity rzeczowy wykaz akt. Czy  pismo do organu prowadzącego w sprawie przeniesienia nauczyciela i wniosek  nauczyciela o przeniesienie można przechowywać w organizacji pracy szkoły?

Układ zbiorowy pracy – kto, kiedy i na jakich zasadach go ustala

Pytanie: Od czego zależy czy dany pracodawca jest objęty zbiorowym układem pracy?

Regulamin pracy, wynagradzania itp. po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową

Pytanie: Czy w związku z przekształceniem zespołu szkół w 8-letnią szkołę podstawową należy zmieniać wszystkie regulaminy w szkole tj. regulamin pracy, wynagradzania, nagród, przydziału odzieży ochronnej itp. Czy wystarczy zarządzenie dyrektora odnośnie zmiany nazwy szkoły.

Zobacz, czy można stosować listy obecności dla nauczycieli

Pytanie: Czy dyrektor może wprowadzić listy obecności dla nauczycieli?

Regulamin wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych – czy jest obligatoryjny

Pytanie: Czy istnieje konieczność by w szkole wprowadzony był regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych?

Zwolnienie lekarskie wyklucza dopuszczenie pracownika do pracy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny w ośrodku zdrowia otrzymał zwolnienie lekarskie. Jednak przyszedł do pracy, gdyż stwierdził, że nie będzie z niego korzystał. Czy przychodząc do pracy pracownik musi dostarczyć dyrekcji jakikolwiek dokument, że nie będzie korzystał ze zwolnienia? Czy pracownik może w takiej sytuacji być dopuszczony do pracy?

Orzeczenia lekarskie i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP – w oryginale czy w formie odpisu

Pytanie: Co do zasady w aktach osobowych pracowników powinny znajdować się kopie dokumentów. Czy jednak zaświadczenia lekarskie oraz o odbyciu szkolenia BHP należy przechowywać w oryginale czy w kopii?

Brak świadectwa a staż pracy

Pytanie: Jak obliczyć staż pracy dla nauczyciela? W roku szkolnym 2016/2017 zatrudnimy nauczyciela, który obecnie jest zatrudniony w innej szkole. Nie posiada żadnego świadectwa pracy (osoba miała zmianę zatrudnienia na podstawie przeniesienia) chociaż na życiorysie ma wypisane ponad 20 lat pracy.

Potwierdzenie obecności w pracy nauczycieli i specjalistów, jeśli w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny

Pytanie: W szkole jest tylko dziennik elektroniczny. Nauczyciel wpisując temat zajęć do dziennika elektronicznego, potwierdza, że jest w pracy. Pracownicy administracji i obsługi podpisują listę obecności. W jaki sposób swoją obecność w pracy ma potwierdzać nauczyciel bibliotekarz lub pedagog.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel