Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne dokumenty kadrowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Dokumenty dotyczące niepłatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – gdzie przechowywać

Pytanie: Gdzie należy umieścić dokumenty dotyczące udzielenia bezpłatnego zwolnienia od pracy na podstawie §1 rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy? 

Ewidencja czasu pracy nauczycieli w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy pracodawca (szkoła niepubliczna) zobowiązany jest do prowadzenia comiesięcznej ewidencji czasu pracy nauczycieli i listy obecności, skoro czas pracy wpisany jest w dzienniku elektronicznym i potwierdzony wpisami nauczyciela?

50947efa9efaf3c53cdc360b6e3d53e865caa2f4-large

Zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli

Nowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy dotyczą także nauczycieli. Prowadząc jednak tę ewidencję w szkołach publicznych, należy uwzględnić specyfikę rozliczania czasu pracy wynikającą z Karty Nauczyciela. Sprawdź, jakie dokumenty powinny znaleźć się w ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Strajk w ewidencji czasu pracy

Pytanie: Czy w ewidencji czasu pracy należy zamieścić informację o usprawiedliwionej nieobecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie strajku? Jeśli tak, to co taka informacja powinna zawierać?

Pisemna informacja o potrąceniu wynagrodzenia za strajk – czy wymagana

Pytanie: Czy nauczycielowi, który bierze udział w strajku należy wręczyć pisemną informację o potrąceniu wynagrodzenia w związku ze strajkiem oraz wpiąć ją do akt osobowych? Jeśli tak, to co powinna zawierać taka informacja?

ZUS RPA – okresy wykonywania pracy nauczycielskiej a zatrudnienie na podstawie prawa oświatowego

Pytanie: Czy w raporcie ZUS RPA w bloku III.F. okresy wykonywania pracy nauczycielskiej należy wykazywać okres pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art.15 ustawy – Prawo oświatowe?

Dokumentacja ZUS – gdzie przechowywać

Pytanie: Czy dokumenty dotyczące ZUS np. zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika i członków jego rodziny wpinamy do akt osobowych?

Zaświadczenie o zatrudnieniu dla nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel, który 1 września został przeniesiony do naszej szkoły, zwrócił się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Jaką datę wpisać jako początkowy okres zatrudnienia – 1 września czy dzień nawiązania stosunku pracy ze szkołą, z której został przeniesiony?

Ewidencja czasu pracy – miesięczna czy roczna

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. nadal można prowadzić roczną ewidencję czasu pracy czy trzeba także miesięczną?

Pracodawca nie może zapomnieć, że czas niezbędny na przygotowanie się do pracy to już czas pracy.

Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. na dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy składa się zestaw dokumentów obejmujących kartę ewidencji czasu pracy, a także wnioski, zgody oraz inne dokumenty włączane do ewidencji, zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić i pobierz wzór karty ewidencji czasu pracy.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel