Regulamin pracy, wynagradzania itp. po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 25 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w związku z przekształceniem zespołu szkół w 8-letnią szkołę podstawową należy zmieniać wszystkie regulaminy w szkole tj. regulamin pracy, wynagradzania, nagród, przydziału odzieży ochronnej itp. Czy wystarczy zarządzenie dyrektora odnośnie zmiany nazwy szkoły.
Odpowiedź: Konieczna jest aktualizacja wszystkich wewnątrzszkolnych aktów prawa pracy zawierających dotychczasową nazwę szkoły.

Wszystkie regulaminy trzeba zaktualizować poprzez zmianę nazwy szkoły

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową stają się odpowiednio nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 236 ust. 1 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe). Ich stosunek pracy jest kontynuowany w szkole po przekształceniu. W szkole tej nadal obowiązują wszelkie wewnętrzne przepisy prawa pracy jak np. regulamin pracy, które obowiązywały jeszcze przed przekształceniem.

Nie oznacza to jednak braku konieczności aktualizacji tych aktów. Wszystkie wewnątrzszkolne akty prawne winny zostać zaktualizowane poprzez wskazanie aktualnej nazwy szkoły. Dyrektor nie powinien zaś podejmować zarządzenia o zmianie nazwy szkoły, gdyż takie zarządzenie zostałoby wydane bez podstawy prawnej.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel