Brak opłat za przedszkole – ale dopiero od 1 stycznia 2017 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 27 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Brak opłat za przedszkole – ale dopiero od 1 stycznia 2017 r.

9 grudnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja, w której pozbawiono organy prowadzące publiczne placówki wychowania przedszkolnego możliwości pobierania opłat za pobyt w placówce dziecka w wieku 6 lat. Wymaga podkreślenia, że opłaty te mogą być pobierane do 31 grudnia 2016 r.

Opłaty do 31 grudnia b.r.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN wyjaśnia, iż choć nowelizacja weszła w życie 9 grudnia b.r. to jednak przepis uchylający uprawnienie organu prowadzącego do pobierania opłat za pobyt 6-latka w publicznej placówce wychowania przedszkolnego będzie dotyczył okresu od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że opłaty za 6-latki mogą być pobierane za okres do 31 grudnia, za pobyt 6-latka w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Konieczne zmiany w uchwałach rad gmin

W związku z powyższym dopiero od 1 stycznia 2017 r. rady gminy będą zobligowane do dokonania zmian w uchwałach w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Zmiany powinny polegać na uchyleniu zapisów przewidujących opłaty za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. Warto jednak mieć na względzie, iż nadal mogą być pobierane opłaty za wyżywienie 6-latków.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel