CKE informuje o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Data publikacji: 23 października 2018 r.
Poleć znajomemu
CKE informuje o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły mogą przeprowadzić próbne egzaminy od 18 do 20 grudnia br.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu jest dobrowolne

CKE proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym, czyli np. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, oraz diagnostycznym, m.in. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz które wymagają jeszcze doskonalenia.

Z próbnego egzaminu nie można wystawiać ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Gdzie zostaną umieszczone materiały do pobrania

Przygotowane materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez OKE. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie.

Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.
Uczniowie szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15:00.

W marcu 2019 r. OKE udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem ósmoklasisty planowanego w kwietniu 2019 r.

Szczegóły komunikat można przeczytać tutaj>> Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą nieodpłatnie pobrać:

Źródło:

  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel