CKE: Wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego

Data publikacji: 22 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

21 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprezentowała zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w kwietniu ponad 403 tysiące uczniów III klas gimnazjum - pierwszy rocznik kończący zreformowane gimnazjum.

21 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprezentowała zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w kwietniu ponad 403 tysiące uczniów III klas gimnazjum - pierwszy rocznik kończący zreformowane gimnazjum.

Nowa formuła egzaminu - nacisk na myślenie, a nie wiedzę

Egzamin przebiegał według nowej formuły - sprawdzał umiejętności złożone: wnioskowanie, argumentowanie, krytyczne myślenie, a nie tylko wiedzę uczniów. Składał z takich samych części jak dotychczas, czyli z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego, ale każda z części egzaminu miała inną strukturę. Egzamin humanistyczny został podzielony na zadania z zakresu języka polskiego i z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a egzamin matematyczno-przyrodniczy na część matematyczną i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Język obcy uczniowie zdawali na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Gimnazjaliści najsłabsi „z matmy”

Ponad 393 tys. pisało arkusze standardowe, a prawie 10 tys. pisało arkusze dostosowane. Średnie wyniki w części humanistycznej wyniosły:

  • język polski - 65%,
  • historia i wiedza o społeczeństwie - 61%
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka - 47%, przedmioty przyrodnicze - 50%.
Wyniki z języka obcego nowożytnego ukształtowały się następująco:  język angielski na poziomie podstawowym - 63%, a na rozszerzonym - 46%, odpowiednio język niemiecki 57% i 33%, język rosyjski 65% i 38%.
Na zaświadczeniu - wynik procentowy i centylowy

W tym roku CKE zastosuje nowy sposób komunikowania o wyniku egzaminu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zostaną podane dwa wyniki: wynik procentowy - odsetek punktów, które zdający zdobył za zadania z danego zakres oraz wynik centylowy - odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel