Kierunki realizacji polityki oświatowej 2015/2016

Data publikacji: 13 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu

W roku szkolnym 2015/2016 priorytetami MEN będą m.in. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakość kształcenia ponadgimnazjalnego oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów. Rok ten będzie „Rokiem Otwartej Szkoły” - ogłosiła Minister Edukacji Narodowej, informując o ustalonych podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.

4 priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

  1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

Rok szkolny 2015/2016 będzie „Rokiem Otwartej Szkoły”, czyli takiej która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel