MEN informuje o zasadach udostępniania danych z SIO

Data publikacji: 15 października 2019 r.
Poleć znajomemu
MEN informuje o zasadach udostępniania danych z SIO

MEN opublikował komunikat, w którym poinformował o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej. Poznaj szczegóły.

Gdzie szukać powszechnie dostępnych zestawień statystycznych

Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej są publikowane na następujących stronach internetowych:

1)      Centrum Informatyczne Edukacji

2)      Portal Otwarte Dane (w celu wyszukania danych należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej) - https://dane.gov.pl/dataset

3)      Bank Danych Lokalnych GUS (należy wybrać dziedzinę: szkolnictwo) - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Można też zamówić raport indywidualny

Zarówno szkoły i placówki oświatowe, jak i pozostałe jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej (w zakresie wykonywanych zadań), ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą również pozyskać raporty indywidualne z bazy danych SIO. Dla tych podmiotów raporty są bez płatne.

Natomiast inne podmioty mogą również zamówić takie raporty, niemniej jednak będą one odpłatne.

Jaka opłata za raport

Opłaty zależą od następujących kryteriów:

1)      liczby tabel w bazie danych SIO wykorzystanych do stworzenia raportu:

 • do dwóch tabel – najniższy stopień skomplikowania – 200 zł;
 • od trzech do czterech tabel – średni stopień skomplikowania – 300 zł;
 • powyżej czterech tabel – najwyższy stopień skomplikowania – 400 zł.

2)      liczby lat szkolnych:

 • 50 zł za każdy rok szkolny

3)      liczby założeń (warunków/parametrów/) do stworzenia raportu:

 • do dwóch – 100 zł;
 • od trzech do czterech – 150 zł;
 • cztery – 200 zł;
 • powyżej czterech – 50 zł za każdy dodatkowy.

Opłata za raport to suma ww. stawek. Wnosi się ją na rachunek bankowy MEN (Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000), tytułując przelew „Opłata za raport z SIO, …………………………… (numer sprawy) , ………………………….… (nazwa podmiotu)”

Jak dokonać zamówienia raportu

Zamówienia raportu można dokonać:

 • pocztą elektroniczna na adres [email protected]
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres /gn9u55ai9v/SkrytkaESP
 • listownie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Zamówienie zostanie przekazane do zespołu eksperckiego w celu określenia dostępności danych, pracochłonności i stopnia skomplikowania raportu oraz możliwego terminu realizacji. Następnie zamawiający otrzyma warunki realizacji zamówienia do akceptacji. Jeżeli zaakceptuje on przedstawione warunki i uiści opłatę, wówczas zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel