MEN: Likwidacja szkół 2013 - prognozy

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Z danych zebranych przez kuratorów oświaty do 18 lutego wynika, że samorządy podjęły dotąd uchwały intencyjne o zamiarze „faktycznej" likwidacji 132 szkół, w których są uczniowie (spośród placówek dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych).

Z danych zebranych przez kuratorów oświaty do 18 lutego wynika, że samorządy podjęły dotąd uchwały intencyjne o zamiarze „faktycznej" likwidacji 132 szkół, w których są uczniowie (spośród placówek dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych).

W zeszłym roku samorządy podjęły uchwały o intencji likwidacji 727 takich szkół. Samorządy mogą podejmować takie uchwały do końca lutego.

Wśród tych 132 placówek zgłoszonych zostało 75 szkół podstawowych, 20 gimnazjów i 37 szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz nich uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji podjęto w stosunku do 74 szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół policealnych).

W tej liczbie jest 39 szkół z zerową liczbą uczniów, czyli placówek, w których nie odbywają się już żadne zajęcia (w tym 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 32 szkoły ponadgimnazjalne). Dla porównania rok temu (do końca lutego) uchwał dotyczących likwidacji takich placówek było 292.

Pozostałe przypadki dotyczą jedynie „teoretycznej" likwidacji, gdyż w budynku nadal będzie prowadzone nauczanie.

8 placówek (7 szkół podstawowych i 1 gimnazjum) - zamiar uruchomienia w miejsce likwidowanej szkoły placówki prowadzonej przez inny organ niż samorząd,

20 (szkoły podstawowe) - przekształcenie w filię,

4 - wyłączenie z zespołu szkół,

3 - likwidacja i przekształcenie w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Osobną kategorię stanowią szkoły, do których uczęszczają uczniowie, a które są wygaszane zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego (w sumie 31 szkół dla dzieci i młodzieży w roku 2013) - jak licea uzupełniające i technika uzupełniające.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel