MEN: Problem nauki zmianowej może wystąpić tylko w dużych miastach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Trwają w sejmie prace nad zmianą ustawy o systemie oświaty, która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnie. Mimo odmiennych doniesień prasowych, zdaniem MEN  zmiana przepisów nie spowoduje wzrostu liczby oddziałów klas I w skali kraju ani na wprowadzenie nauki zmianowej.

Trwają w sejmie prace nad zmianą ustawy o systemie oświaty, która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnie. Mimo odmiennych doniesień prasowych, zdaniem MEN  zmiana przepisów nie spowoduje wzrostu liczby oddziałów klas I w skali kraju ani na wprowadzenie nauki zmianowej.

Łagodne wprowadzenie sześciolatków do szkół w dwóch etapach

W skali całego kraju szkoły podstawowe są przygotowane infrastrukturalnie do przyjęcia całego rocznika sześciolatków. Tzw. ustawa sześciolatkowa, której pierwsze sejmowe czytanie odbyło się 24 lipca na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, dodatkowo złagodzi proces wprowadzania rocznika sześciolatków do szkół podstawowych, rozkładając go na dwa lata szkolne.

Szkoły są już gotowe na przyjęcie wszystkich sześciolatków

Obecnie, ze względu na niż demograficzny, możliwości szkół nie są w pełni wykorzystane. Od roku szkolnego 2005/06 do roku 2012/13 liczba uczniów szkół podstawowych zmniejszyła się aż o 441 tys. (z ok 2,6 mln do ok 2.16 mln).  W roku szkolnym 2014/15, gdy obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., według wstępnych szacunków, liczba uczniów szkół podstawowych wyniesie 2,33 mln uczniów. Czyli niemal o 300 tys. mniej niż w roku 2006.

Warto wiedzieć, że rozwiązanie proponowane w tzw. ustawie sześciolatkowej polegające na rozłożeniu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci urodzonych w roku 2008 na dwa lata, spowoduje, że w roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów szkół podstawowych będzie o około 202 tys. niższa od liczby uczniów w przypadku, gdyby zachowano termin rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego od 1 września 2014 r. dla wszystkich 6-latków.
Liczba oddziałów klasowych znacząco nie wzrośnie

W tzw. ustawie sześciolatkowej proponuje się, aby od września 2014 roku klasy I-wsze liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas 1-3 (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I i II, od września 2016 r. klasy I-III).

Obecnie w zdecydowanej większości szkół podstawowych średnia wielkość oddziału nie przekracza 25 uczniów, szczególnie na terenach wiejskich sporadyczna jest sytuacja, aby oddział liczył więcej niż 25 uczniów. W podziale na poszczególne klasy, statystyki przedstawiają się następująco:

Klasa

Odsetek szkół w Polsce z oddziałami liczącymi nie więcej niż 25 uczniów

w tym na wsi

I

92%

97%

II

92%

96%

III

93%

97%

IV

91%

95%

V

90%

95%

VI

91%

94%

Do dyspozycji najmłodszych uczniów klas pierwszych sale dotychczasowych oddziałów przedszkolnych

Należy też założyć, że gminy do tworzenia sal dla klas pierwszych, po wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla 6-latków, będą wykorzystywać również pomieszczenia wykorzystywane dotychczas przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w których obecnie uczą się sześciolatki.

Nauka zmianowa tylko w dużych miastach

Warto także wspomnieć, że w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 13 464 szkół podstawowych. W aż 8739 z nich prowadzony był tylko jeden oddział klasy I. Kolejne 2465 szkół to placówki z dwoma oddziałami klasy I. Oznacza to, że wprowadzenie po około pół rocznika uczniów z rocznika 2008 do klas I w kolejnych dwóch latach nie wpłynie znacząco ani na wzrost liczby oddziałów klasy I w skali kraju ani na wprowadzanie nauki zmianowej. Takie przypadki mogą wystąpić jedynie lokalnie w dużych miastach, gdzie już obecnie infrastruktura szkolna przygotowana przez gminę, nie pokrywa potrzeb mieszkańców obwodu szkoły.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel