MEN: Próbne egzaminy są dostępne bezpłatnie na stronach CKE

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów.

Odpłatne materiały nie są opracowywane przez MEN, CKE czy OKE

Wspomniane wydawnictwo jak również inne podmioty spoza systemu egzaminów zewnętrznych, proponują szkołom przygotowane przez siebie materiały testowe bez porozumienia z CKE, na własną odpowiedzialność. MEN, Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie uczestniczą w żaden sposób w tworzeniu i udostępnianiu szkołom tych materiałów. O ich ewentualnym wykorzystaniu autonomicznie decydują szkoły.

Materiały CKE i OKE są bezpłatne i oznaczone ich logo

Zgodnie z art. 9a UoSO do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) należy przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, w tym egzaminu maturalnego. Zadanie to CKE wykonuje we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. W sytuacji, w której zmianie ulegają zasady przeprowadzania egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowują i przeprowadzają również próbne egzaminy bądź też udostępniają szkołom przykładowe zestawy zadań/arkusze. Materiały te są zamieszczone na stronie internetowej Komisji do nieodpłatnego pobrania i zawsze oznaczone logo komisji. Mogą być wykorzystywane przez szkołę/nauczycieli do przeprowadzania we własnym zakresie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do sprawdzianu i egzaminów.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel