MEN: Środki unijne na pomoc dla zwalnianych nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Prawie 7.000 nauczycieli straci pracę z końcem wakacji. Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim niż demograficzny. Jak wynika z odpowiedzi MEN na apel ZNP w sprawie zwolnień w szkołach, resort edukacji widzi możliwość pomocy bezrobotnym nauczycielom.

Prawie 7.000 nauczycieli straci pracę z końcem wakacji. Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim niż demograficzny. Jak wynika z odpowiedzi MEN na apel ZNP w sprawie zwolnień w szkołach, resort edukacji widzi możliwość pomocy bezrobotnym nauczycielom.

7.000 nauczycieli rocznie traci pracę w szkole

W tym roku przewiduje się zwolnienie z powodu całkowitej likwidacji szkół albo zmian organizacyjnych w szkołach ok. 6.872 nauczycieli, jak wynika z deklaracji przekazanych przez dyrektorów szkół. W 2012 r. pracę straciła podobna liczba nauczycieli.

Nie każdy nauczyciel pójdzie na bezrobocie

Resort edukacji podkreśla jednak, że wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi nie oznacza, że wszyscy ci nauczyciele będą bezrobotni. Część z nich przejdzie na emeryturę czy świadczenie kompensacyjne, niektórzy znajdą pracę w szkołach niepublicznych lub wrócą do szkół ponadgimnazjalnych, gdy okaże się po zakończonym naborze do klas pierwszych, że oddziałów jest więcej niż pierwotnie zakładano.

Trzykrotnie większy spadek liczby uczniów niż nauczycieli

Zwolnienia nauczycieli w latach 2012 - 2013 są efektem wieloletniego procesu zmniejszania się liczby uczniów, któremu nie towarzyszył spadek liczby nauczycieli. Z danych MEN wynika, że przykładowo w gimnazjach liczba uczniów zmalała o 29,5%, zaś liczba nauczycieli o 10%.

Wzrasta liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego

W najbliższych latach wzrost liczby uczniów będzie można zaobserwować w szkołach podstawowych, m.in. w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Ponadto, grupą nauczycieli, której liczebność się zwiększa, są nauczyciele wychowania przedszkolnego. Wynika to zarówno z korzystnej sytuacji demograficznej dotyczącej dzieci w wieku przedszkolnym, jak i rosnących wskaźników upowszechniania wychowania przedszkolnego.

Pomoc w przekwalifikowaniu się i podjęcia pracy w innych formach opieki nad dziećmi

Resrot edukacji popiera działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który wystąpił do Starostów Powiatów, Przedyntów Miast, Burmistrzów oraz Wójtów z prośbą o obejmowanie bezrobotnych nauczycieli działaniami mającymi na celu pomoc  w podjęciu zatrudnienia lub uzyskania nowych kwalifikacji zwiększających szanse na ryku pracy. Minister pracy poprosił również o wsparcie zwolnionych nauczycieli poprzez kierowanie ich do pracy w przedszkolach czy innych jednostkach sprawujących opiekę nad małymi dziećmi, które powstają w związku z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki unijne pomogą w zdobyciu nowych kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji, planując działania w obszarze oświaty, zaproponowało działanie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań na rzecz  nauczycieli zmieniających zawód lub kwalifikacje”. Planowane działania są obecnie przedmiotem konsultacji z Ministrem Rozwoju Regionalnego i będą przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską  dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Źródło:

  • Pismo Podsekretarza Stanu MEN Przemysława Krzyżanowskiego do Związku Nauczycielstwa Polskiego z 4 lipca 2013 r. (www.znp.edu.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel