MEN: Ubezpieczenie NNW obowiązkowe tylko na wycieczkach zagranicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców - przypomina resort edukacji.

Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców - przypomina resort edukacji.

Nie można żądać od rodziców oświadczeń o odmowie ubezpieczenia dziecka

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądania jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.
O praktycznych aspektach ubezpieczenia uczniów pisaliśmy w artykule: ”Ubezpieczenie NNW uczniów - wybór ubezpieczyciela i zakres jego odpowiedzialności.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel