Miejsce biblioteki szkolnej jest w szkole

Data publikacji: 15 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje zmian do projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dotyczą one m.in. funkcjonowania bibliotek szkolnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje zmian do projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dotyczą one m.in. funkcjonowania bibliotek szkolnych.

Zdaniem MEN możliwe jest wykonywanie zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów.

Stanowisko MEN wobec projektu założeń wiąże się z przepisami art. 67 Ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z  biblioteki szkolnej.

Propozycja MEN umożliwia podjęcie przez samorząd decyzji o rozszerzeniu działalności biblioteki szkolnej o funkcje biblioteki publicznej jeżeli w szerszym stopniu pozwoli to na korzystanie z jej usług całej lokalnej społeczności, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Dodatkową zaletą może być uzupełnienie księgozbioru oraz ułatwienie dostępu do biblioteki poza lekcjami, w okresie ferii i wakacji, nie zaburzając jednocześnie podstawowej funkcji, jaką spełnia szkolna biblioteka wobec uczniów w szkole.

Więcej na temat planowanych zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych w artykule „Biblioteki szkolne nie będą likwidowane”.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel