Program „Bezpieczna+” – najważniejsze zadania na 2017 r.

Data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Program „Bezpieczna+” – najważniejsze zadania na 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r. W najbliższym roku szkolnym kontynuowane będą zadania z lat ubiegłych, ale wyznaczono dla szkół inne priorytety działania. Poznaj szczegóły!

Priorytety na najbliższy rok szkolny

Jako priorytetowe działania wspierające szkołę do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w ramach celu szczegółowego nr 2 dla  programu „Bezpieczna+” minister edukacji wskazała:

1) Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy.

2) Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

6 najważniejszych zadań

W ramach środków przeznaczonych na program w 2017 r. będą realizowane zadania:

1) Kontynuacja zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

2) Kontynuacja działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami w celu kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły.

3) Kontynuacja działań w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych nauczycieli, w tym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

4) Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego.

5) Kontynuacja zadania dotyczącego stworzenia i prowadzenia portalu internetowego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców poświęconego bezpieczeństwu w szkole.

6) Monitoring Programu.

Wszystkie zadania i pełny harmonogram działań można znaleźć tutaj>>.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. poz. 972).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel