Terminarz przekazywania baz danych oświatowych według stanu na 30 września

Data publikacji: 25 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Terminarz przekazywania baz danych oświatowych według stanu na 30 września

Do 4 października br. szkoły i placówki oświatowe mają za zadanie przekazać bazy danych oświatowych do SIO według stanu na 30 września 2017 r. Przedstawiamy terminy przekazywania danych przez różne podmioty oświatowe.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji

4 października 2017 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kolegia pracowników służb społecznych

odpowiednie JST

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

13 października 2017 r.

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

17 października 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

26 października 2017 r.

Należ pamiętać, że w przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, które do ewidencji wpisują różne jednostki samorządów, baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej JST, która jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia. Konieczne jest wtedy poinformowanie jednostki samorządu, że baza danych oświatowych została przekazana do scalenia do innego samorządu.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel