Terminy olimpiad w rok szkolnym 2019/2020

Data publikacji: 9 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Terminy olimpiad w rok szkolnym 2019/2020

MEN przedstawił terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2019/2020. Wiemy już, kiedy odbędą się olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne. Szczegóły w newsie.

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF - EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce

30/10/2019

10-11/01/2020

02-04/04/2020

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski

- Katedra Białorutenistyki

02-06/12/2019

16/01/2020

19/03/2020

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada

Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Lindego
w Poznaniu

08/11/2019

10/01-15/02/2020

03-05/04/2020

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Lindego
w Poznaniu

07/11/2019

10/01-15/02/2020

30-31/03/2020

Biologia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników

w Krakowie

12/10/2019

25/01/2020

17-19/04/2020

Język łaciński

Olimpiada Języka Łacińskiego

i Kultury Antycznej

Polskie Towarzystwo Filologiczne

w Warszawie

8/11/2019

16-17/01/2020

19-20/03/2020

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne

w Warszawie

23/11/2019

31/01/2020-01/02/2020

27/03/2020/- 28/03/2020

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

w Warszawie

30/11/2019

luty/2020

kwiecień/2020

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne

w Warszawie

15/11/2019

08-09/02/2020

16-19/04/2020

Fizyka

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne

w Warszawie

11.10.2019    -    termin wysyłania części I

15.11.2019   -     termin wysyłania części II

16.12.2019   -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do stopnia II

26.01.2020  -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej

16.02.2020   -    Część doświadczalna

15.03.2020  -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do stopnia III

04.04.2020    -    Część doświadczalna

05.04.2020     -    Część teoretyczna

07.04.2020   -    Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Historia sztuki

lub historia muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

10/12/2019

10-12/02/2020

06-09/04/2020

Historia

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne

w Warszawie

16/11-13/12/2019

08/01-17/02/2020

02-05/04/2020

Wiedza
o społeczeństwie

Wiedza
o Polsce
i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

23/11/2019

24/01/2020

04-05/04/2020

Język polski

Olimpiada Literatury

i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

11-12/2019

02-03/2020

kwiecień 2020

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

2/09-2/12/2019          

7 – 8/02/ 2020

22 – 25/04 2020   

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki

w Warszawie

październik/listopad/2019

luty/2020

kwiecień/2020

Olimpiady przedmiotowe (przedmioty z egzaminu ósmoklasisty), których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
 w Warszawie

09/10/2019

styczeń 2020

marzec 2020

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

09-12/2019

02-03/2020

25-28/03/2020

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego
w Poznaniu

18/11-18/12/2019

14/01-21/01/2020

30/03-03/04/2020

Historia

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

19/10/2019

30/11/2019

06-08/03/2020

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Edukacji

15 wrzesień -13 stycznia/2019

14/03/2020

15-16/05/2020

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Olimpiada
z Astronomii
i Astrofizyki

Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne

im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie

18/11/2019

20/01/2020

12-15/03/2020

Olimpiada Wiedzy o rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14/11/2019

27/02/2020

02/04/2020

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

09/01/2020

25/04/2020

05-07/06/2020

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

02/12/2019

02/03/2020

15-16/04/2020

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Uniwersytet Wrocławski

- Wydział Matematyki
i Informatyki

24/10/2019

29/02/2020

18/04/2020

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet
im. M. Skłodowskiej Curie

w Białymstoku

11/12/2019

20/02/2020

12-13/03/2020

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

5 /12/2019

05/03/2020

02/04/2020

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

20/11/2019

04/03/2020

16-18/04/2020

Olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i  Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny

7 listopada 2019 r.

3 stycznia 2020 r.

15-17 marca 2020 r.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i  Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

24-25 października 2019 r.

16-17 kwietnia 2020 r.

18 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

6 listopada 2019 r.

10 stycznia 2020 r.

4-5 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Wiedzy o  Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

pierwsza dekada listopada

3 stycznia 2020 r.

19-21 marca 2020 r.

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii

do 30 listopada 2019 r.

28-29 lutego 2020 r.

2-4 kwietnia 2020 r.

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno -Logistyczna

Uniwersytet Gdański

15 listopada 2019 r.

6 marca 2020 r.

2-3 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

25-26 października 2019 r.

24-25 kwietnia 2020 r.

5-6 czerwca 2020 r.

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

22 października 2019 r.

7 stycznia 2020 r.

19-20 marca 2020 r.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu

od 30 września do 5 listopada 2019 r.

8 stycznia 2020 r.

1-4 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

7 listopada 2019 r.

5 grudnia 2019 r.

I etap 25 lutego 2020 r.

II etap 12 marca 2020 r.

Słowa kluczowe:
konkursolimpiada

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel