Terminy olimpiad w rok szkolnym 2019/2020

Data publikacji: 9 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Terminy olimpiad w rok szkolnym 2019/2020

MEN przedstawił terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2019/2020. Wiemy już, kiedy odbędą się olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne. Szczegóły w newsie.

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF - EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce

30/10/2019

10-11/01/2020

02-04/04/2020

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski

- Katedra Białorutenistyki

02-06/12/2019

16/01/2020

19/03/2020

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada

Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Lindego
w Poznaniu

08/11/2019

10/01-15/02/2020

03-05/04/2020

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Lindego
w Poznaniu

07/11/2019

10/01-15/02/2020

30-31/03/2020

Biologia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników

w Krakowie

12/10/2019

25/01/2020

17-19/04/2020

Język łaciński

Olimpiada Języka Łacińskiego

i Kultury Antycznej

Polskie Towarzystwo Filologiczne

w Warszawie

8/11/2019

16-17/01/2020

19-20/03/2020

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne

w Warszawie

23/11/2019

31/01/2020-01/02/2020

27/03/2020/- 28/03/2020

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

w Warszawie

30/11/2019

luty/2020

kwiecień/2020

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne

w Warszawie

15/11/2019

08-09/02/2020

16-19/04/2020

Fizyka

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne

w Warszawie

11.10.2019    -    termin wysyłania części I

15.11.2019   -     termin wysyłania części II

16.12.2019   -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do stopnia II

26.01.2020  -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej

16.02.2020   -    Część doświadczalna

15.03.2020  -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do stopnia III

04.04.2020    -    Część doświadczalna

05.04.2020     -    Część teoretyczna

07.04.2020   -    Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Historia sztuki

lub historia muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

10/12/2019

10-12/02/2020

06-09/04/2020

Historia

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne

w Warszawie

16/11-13/12/2019

08/01-17/02/2020

02-05/04/2020

Wiedza
o społeczeństwie

Wiedza
o Polsce
i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

23/11/2019

24/01/2020

04-05/04/2020

Język polski

Olimpiada Literatury

i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

11-12/2019

02-03/2020

kwiecień 2020

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

2/09-2/12/2019          

7 – 8/02/ 2020

22 – 25/04 2020   

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki

w Warszawie

październik/listopad/2019

luty/2020

kwiecień/2020

Olimpiady przedmiotowe (przedmioty z egzaminu ósmoklasisty), których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
 w Warszawie

09/10/2019

styczeń 2020

marzec 2020

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

09-12/2019

02-03/2020

25-28/03/2020

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego
w Poznaniu

18/11-18/12/2019

14/01-21/01/2020

30/03-03/04/2020

Historia

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

19/10/2019

30/11/2019

06-08/03/2020

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Edukacji

15 wrzesień -13 stycznia/2019

14/03/2020

15-16/05/2020

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Olimpiada
z Astronomii
i Astrofizyki

Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne

im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie

18/11/2019

20/01/2020

12-15/03/2020

Olimpiada Wiedzy o rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14/11/2019

27/02/2020

02/04/2020

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

09/01/2020

25/04/2020

05-07/06/2020

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

02/12/2019

02/03/2020

15-16/04/2020

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Uniwersytet Wrocławski

- Wydział Matematyki
i Informatyki

24/10/2019

29/02/2020

18/04/2020

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet
im. M. Skłodowskiej Curie

w Białymstoku

11/12/2019

20/02/2020

12-13/03/2020

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

5 /12/2019

05/03/2020

02/04/2020

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

20/11/2019

04/03/2020

16-18/04/2020

Olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego

Nazwa olimpiady

Organizator

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i  Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny

7 listopada 2019 r.

3 stycznia 2020 r.

15-17 marca 2020 r.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i  Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

24-25 października 2019 r.

16-17 kwietnia 2020 r.

18 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

6 listopada 2019 r.

10 stycznia 2020 r.

4-5 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Wiedzy o  Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

pierwsza dekada listopada

3 stycznia 2020 r.

19-21 marca 2020 r.

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii

do 30 listopada 2019 r.

28-29 lutego 2020 r.

2-4 kwietnia 2020 r.

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno -Logistyczna

Uniwersytet Gdański

15 listopada 2019 r.

6 marca 2020 r.

2-3 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

25-26 października 2019 r.

24-25 kwietnia 2020 r.

5-6 czerwca 2020 r.

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

22 października 2019 r.

7 stycznia 2020 r.

19-20 marca 2020 r.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu

od 30 września do 5 listopada 2019 r.

8 stycznia 2020 r.

1-4 kwietnia 2020 r.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

7 listopada 2019 r.

5 grudnia 2019 r.

I etap 25 lutego 2020 r.

II etap 12 marca 2020 r.

Słowa kluczowe:
konkursolimpiada

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel