Wyprawka szkolna 2015/2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Wyprawka szkolna 2015/2016
Dokument archiwalny

Około 227 tysięcy uczniów będzie mogło skorzystać z rządowego programu „Wyprawka szkolna 2015/2016”. Dofinansowanie na pomoce naukowe dla uczniów mają wynosić od 175 do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności i poziomu kształcenia. Projekt w tej sprawie został skierowany do konsultacji.

Około 227 tysięcy uczniów będzie mogło skorzystać z rządowego programu „Wyprawka szkolna 2015/2016”. Dofinansowanie na pomoce naukowe dla uczniów mają wynosić od 175 do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności i poziomu kształcenia. Projekt w tej sprawie został skierowany do konsultacji.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • Uczniom, którzy w  roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie IV technikum.
 • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową  w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
  - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
będą mogli tylko 574 zł.

 

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel