Zwrot nienależnie pobranych stypendiów także w ratach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 11 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje możliwości rozłożenia na raty bądź częściowego umorzenia kwoty nienależnie pobranego stypendium szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jednak taką możliwość, opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Żądanie zwrotu nienależnej pomocy materialnej dla uczniów

Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu środków nienależnie pobranych na pomoc materialną dla ucznia w formie stypendium szkolnego ustala się w drodze decyzji administracyjnej (art. 90o ust. 6 UoSO).Ustawa o systemie oświaty upoważnia właściwy organ do odstąpienia od żądania zwrotu tej należności w przypadkach szczególnych, m.in. gdy zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie (art. 90o ust. 7 UoSO).

Na brak jednoznacznej regulacji, która umożliwiłaby rozłożenie na raty tej kwoty, zwrócił uwagę poseł Bogdan Rzońca (interpelacja nr 17044).
Rozłożenie na raty nieopodatkowanych należności budżetu JST

W odpowiedzi na interpelację poselską, resort edukacji wyraził stanowisko, że skoro należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium jest nieopodatkowaną należnością budżetu jednostki samorządu terytorialnego o charakterze publicznoprawnym, należy zastosować do niej przepisy ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta umożliwia umarzanie tego rodzaju należności w całości lub w części, a także odraczanie ich spłat lub rozkładanie na raty (art. 67 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych).

Organ prowadzący może rozłożyć na raty obowiązek zwrotu nienależnie pobranego stypendium na podstawie art. 67 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważy jednak zmianę przepisów ustawy o systemie oświaty w tym zakresie, by nie było wątpliwości co do tego, że można żądać ratalnego spłacenia takiej należności.

Źródło:

  • Interpelacja posła Bogdana Rzońcy nr 17044
  • Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na ww. interpelację
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel