Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Archiwalny Arkusz organizacji na rok 2009/2010 w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy jest wzór arkusza organizacji na nowy rok szkolny 2009/2010 obowiązujący w przedszkolu niepublicznym? Czy sporządzenie organizacji placówki niepublicznej na nowy 2009/2010 rok szkolny na ,,starych" arkuszach jest błędem i należy to zmienić?

Archiwalny Wiek dzieci w oddziale przedszkolnym

Pytanie: W mojej małej szkole jest oddział przedszkolny. Czy mogą do niego uczęszczać 4-latki?Obecnie jest czworo 5-latków i siedmioro 6-latków. Odział jest czynny po 5 godzin dziennie. Czy muszę wystąpić o pozwolenie do organu prowadzącego?

Archiwalny Uruchomienie filii przedszkola niepublicznego

Pytanie: Zwracam się z zapytaniem o kolejność działań i zachowanie obowiązujących procedur podczas uruchamiania filii przedszkola niepublicznego. Co należy zrobić krok po kroku, aby uruchomić filię placówki działającą w innej części miasta?

Archiwalny Nauka języka mniejszości narodowej w przedszkolu

Pytanie: Moje pytanie dotyczy liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej w przedszkolu pięciogodzinnym. Czy zgodne z prawem jest, by język niemiecki (rodzice podpisali deklaracje o nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości), cztery godziny tygodniowo, „wchodził” w czas 25 godzin na realizację podstawy programowej, czy powinien zostać„wyrzucony” poza owe  25 godzin? Do tej pory wizytatorzy nie zgadzali się, by włączać, ale  zgodnie z wchodzącą reformą oświaty decydujący głos w projekcie organizacyjnym ma organ prowadzący, czyli w moim przypadku władze gminne.

Archiwalny Ocenianie w zerówce

Pytanie: Od września idę na staż do zerówki w szkole podstawowej.  Jaki system oceniania mam stosować wobec uczniów?

Archiwalny Przedłużenie wychowania przedszkolnego

Pytanie: Mam wątpliwość dotyczącą odroczenia ucznia oddziału przedszkolnego, który powinien od przyszłego roku iść do klasy pierwszej. Jednak wg opinii nauczycielki zerówki oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca się, aby dziecko jeszcze raz powtórzyło zerówkę. Rodzice mają rozbieżne zdanie w tej sprawie, matka wyraża zgodę a ojciec stanowczo się nie zgadza. Czy w takiej sytuacji jako dyrektor szkoły mam prawo samodzielnie podjąć decyzję o odroczeniu?

Archiwalny Łączenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych

Pytanie: Na rok szkolny 2009/2010 dyrektor (z polecenia wójta) ujął w projekcie połączenie klasy „0” z pierwszą, jako jeden oddział. W praktyce będzie to grupa 4-warstwowa, gdyż znajdą się w niej: w klasie "0" 5- i 6- latki oraz w klasie pierwszej 6  - i 7- latki (łącznie 18 uczniów na powierzchni ok 40m kw.) Każda z podgrup będzie też szła innym (starym i nowym programem). Czy jest to zgodne z prawem i jak można temu zaradzić?

Archiwalny Sześciolatki w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy tworząc nową prywatną szkołę podstawową od roku szkolnego 2009/2010, można otworzyć tzw. zerówkę?

Archiwalny Zasady tworzenia oddziałów przedszkolnych w szkole

Pytanie: W szkole podstawowej, w której jestem dyrektorem, działa oddział przedszkolny. W zasadzie przez wiele lat uczęszczały doń głównie 6-latki, z małą domieszką 5-latków. Aktualnie liczymy, że niektóre z dzieci 6-letnich ( uczęszczały do oddziału przedszkolnego w br. szkolnym) będą być może od 1 września uczniami kl. I. Jednak w obwodzie naszej szkoły wzrasta zapotrzebowanie na edukację przedszkolną wśród 3-, 4-, 5-latków. Czy oczekiwane zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty dają naszej szkole uprawnienia do utworzenia drugiego oddziału czy drugiej grupy oddziału przedszkolnego dla 3-, 4- i 5-latków (tych, które nie zechcą realizować obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oczywiście)? Czy zależy to tylko od organu prowadzącego, czy od Kuratorium Oświaty? Jestem świadoma, że szkoła musi być dobrze przygotowana organizacyjnie na takie zmiany. Czy szkoła może skądś uzyskać wsparcie finansowe dla takich zmian?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel