Kadencja dyrektora trwa 5 lat szkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nawet jeśli stanowisko dyrektora szkoły powierzono w trakcie roku szkolnego, jego kadencja upływa wraz z zakończeniem piątego roku szkolnego - wyjaśnia MEN.

Nawet jeśli stanowisko dyrektora szkoły powierzono w trakcie roku szkolnego, jego kadencja upływa wraz z zakończeniem piątego roku szkolnego - wyjaśnia MEN.

5 lat szkolnych pełnienia funkcji dyrektora

Zasadą jest, że stanowisko dyrektora szkoły powierza się na okres pięciu lat szkolnych (art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty).  Rok szkolny zaś we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku (art. 63 ustawy o systemie oświaty). Nie ma zatem wątpliwości, że dyrektor szkoły, który objął to stanowisko w dniu 1 września, zakończy je pełnić po pięciu latach - 31 sierpnia.

Jeżeli dyrektor szkoły rozpoczął kadencję w dniu 1 września 2009 r., zakończy się ona 31 sierpnia 2014 r.
Powierzenie funkcji dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego - kadencja zakończy się także 31 sierpnia

Wątpliwości, co do okresu pełnienia funkcji dyrektora szkoły mogą pojawić się, gdy stanowisko to zostanie powierzone w trakcie roku szkolnego np. 1 lipca. W takim przypadku nie ma możliwości, by dyrektor szkoły pełnił tę funkcję dokładnie przez 5 lat szkolnych. W takim przypadku, do 5 lat pełnienia funkcji dyrektora szkoły, wlicza się rok szkolny, w którym dyrektor objął to stanowisko. Jak wyjaśnił wiceminister Przemysław Krzyżanowski, w odpowiedzi na interpelację poselską Łukasza Zbonikowskiego nr 22839): „Odnosząc się do kwestii prawidłowego naliczenia pięciu lat szkolnych przy powierzaniu stanowiska dyrektora szkoły z dniem 1 lipca 2013 r., należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 63 ustawy o systemie oświaty rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W związku z powyższym należy przyjąć, że naliczając okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły od dnia 1 lipca 2013 r., z dniem 31 sierpnia 2013 r. skończył się pierwszy rok szkolny, w którym dyrektor rozpoczął swoją kadencję. Po doliczeniu kolejnych czterech lat szkolnych koniec pięcioletniej jego kadencji upłynie z dniem 31 sierpnia 2017 r.”.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel