Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – kto powołuje nowego wicedyrektora

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Gimnazjum ulega przekształceniu w szkołę podstawową z dniem 1 września. Kadencja dyrektora gimnazjum kończy się 31 sierpnia Zaś obecny wicedyrektor złożył rezygnację i z dniem 31 sierpnia przestane pełnić swą funkcję odwołanie. Kto w takiej sytuacji powinien przedstawić kandydaturę na stanowisko wicedyrektora?
Odpowiedź: Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora. W przedstawionej sytuacji wicedyrektora będzie powoływał nowy dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej.
Wicedyrektora powołuje zawsze aktualny dyrektor

W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej (art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – od 1 września 2017 r.).

Stanowisko wicedyrektora szkoły powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły i rady pedagogicznej.
Dotychczasowy dyrektor traci kompetencje z dniem 31 sierpnia

W opisanej sytuacji dotychczasowy dyrektor gimnazjum i wicedyrektor zajmują swoje stanowiska do 31 sierpnia. Od 1 września gimnazjum ulega przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową, a stanowisko dyrektora tej szkoły obejmuje nowa osoba, wyłoniona w drodze konkursu.

Powyższe oznacza, że kandydaturę na stanowisko wicedyrektora przedstawia do zaopiniowania organowi prowadzącemu i radzie szkoły oraz radzie pedagogicznej nowy dyrektor. On też będzie uprawniony do powierzenia stanowiska wicedyrektora.

Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel