Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – kto powołuje nowego wicedyrektora

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Gimnazjum ulega przekształceniu w szkołę podstawową z dniem 1 września. Kadencja dyrektora gimnazjum kończy się 31 sierpnia Zaś obecny wicedyrektor złożył rezygnację i z dniem 31 sierpnia przestane pełnić swą funkcję odwołanie. Kto w takiej sytuacji powinien przedstawić kandydaturę na stanowisko wicedyrektora?
Odpowiedź: Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora. W przedstawionej sytuacji wicedyrektora będzie powoływał nowy dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wicedyrektora powołuje zawsze aktualny dyrektor

W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej (art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – od 1 września 2017 r.).

Stanowisko wicedyrektora szkoły powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły i rady pedagogicznej.

Dotychczasowy dyrektor traci kompetencje z dniem 31 sierpnia

W opisanej sytuacji dotychczasowy dyrektor gimnazjum i wicedyrektor zajmują swoje stanowiska do 31 sierpnia. Od 1 września gimnazjum ulega przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową, a stanowisko dyrektora tej szkoły obejmuje nowa osoba, wyłoniona w drodze konkursu.

Powyższe oznacza, że kandydaturę na stanowisko wicedyrektora przedstawia do zaopiniowania organowi prowadzącemu i radzie szkoły oraz radzie pedagogicznej nowy dyrektor. On też będzie uprawniony do powierzenia stanowiska wicedyrektora.

Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel