Dni opieki nad dzieckiem nie dadzą prawa do trzynastki

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Do sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Wygląda na to, że ustawa nie zwolni z obowiązku wypracowania trzynastki m.in. osób, które korzystały z dni opieki nad dzieckiem do lat czternastu czy zwolnienia na chore dziecko. Trzynastkę za 2012 r. otrzymają jednak bez wątpienia osoby, które nie mogły wypracować min. 6 miesięcy ze względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego.

Do sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Wygląda na to, że ustawa nie zwolni z obowiązku wypracowania trzynastki m.in. osób, które korzystały z dni opieki nad dzieckiem do lat czternastu czy zwolnienia na chore dziecko. Trzynastkę za 2012 r. otrzymają jednak bez wątpienia osoby, które nie mogły wypracować min. 6 miesięcy ze względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego.

Kuriozalne plany, by niemalże każdemu rodzicowi przyznać trzynastkę

W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o trzynastkach, przygotowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, znalazł się szereg nowych wyjątków, które zwalniają z konieczności przepracowania min. 6 miesięcy do otrzymania trzynastej pensji (więcej na ten temat w artykule „Trzynastki 2012 już wg nowych zasad”). W toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, szef służby cywilnej, Minister Środowiska oraz MPiPS zawnioskowali o uzupełnienie tego katalogu o okres pobierania zasiłku chorobowego w okresie ciąży, jednakże postulat ten nie spotkał się z aprobatą. Resort pracy chciał także włącznie do ww. katalogu także urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka oraz zwolnienia na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą.

Takie ukształtowanie prawa do trzynastki mogłoby spowodować wiele nadużyć. Wystarczyłoby bowiem skorzystać z dnia opieki nad dzieckiem lub urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka i mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy, pracownik otrzymałby trzynastkę.
Dodanie tylko urlopu macierzyńskiego do katalogu wyjątków

Złożony przez Senat w dniu 30 listopada 2012 r. projekt ustawy zmieniającej przepisy o trzynastkach wprowadza tylko jedną dodatkową okoliczność, zwalającą z konieczności przepracowania 6 miesięcy - jest nią urlop macierzyński. Autorzy projektu uzasadniają to tym, że trzynastka ma być co do zasady nagrodą na przepracowanie co najmniej pół roku u danego pracodawcy, z respektowaniem wyjątków zwalniających z obowiązku półroczności o wyraźnie określonym profilu: urlop macierzyński, urlop wychowawczy (urlopy związane z porodem oraz z długotrwałą opieką nad noworodkiem lub bardzo małym dzieckiem).

O dalszych pracach nad nowym brzmieniem przepisów o trzynastkach będziemy Państwa informować na bieżąco na łamach Portalu Oświatowego.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. i dotyczyć także trzynastek za 2012 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel