Do 4 dni opieki nad dzieckiem

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Uzależnienie ilości dni opieki nad dzieckiem do lat 14 od liczby posiadanych dzieci oraz przyznanie dodatkowego dnia opieki dla samotnych rodziców - trwają prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy.

Uzależnienie ilości dni opieki nad dzieckiem do lat 14 od liczby posiadanych dzieci oraz przyznanie dodatkowego dnia opieki dla samotnych rodziców - trwają prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy.

Im więcej dzieci - tym większa liczba dni opieki

Projektowane przepisy Kodeksu pracy przewidują, że pracownikowi wychowującemu dzieci do lat 14 przysługuje w  ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w wymiarze:

  1. 2 dni, jeżeli pracownik wychowuje jedno dziecko do lat 14 
  2. 3 dni, jeżeli pracownik wychowuje dwoje dzieci do lat 14 
  3. 4 dni, jeżeli pracownik wychowuje troje i więcej dzieci do lat 14
Jeżeli pracownik wychowuje dziecko lub dzieci do lat 14 samotnie wymiar zwolnienia od pracy ma zwiększyć się o jeden dzień.
Kontrowersyjne obniżania wymiaru zwolnienia

W projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym wymiar zwolnienia od pracy zmniejsza się o jeden dzień, gdy drugi z rodziców w dacie korzystania ze zwolnienia od pracy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Zgodnie z założeniami, obniżenie wymiaru zwolnienia od pracy ma  dotyczyć rodzin, w których jeden z rodziców nie pracuje i w każdej chwili ma możliwość sprawowania nad dzieckiem. Zdaniem NSZZ Solidarność, Prezesa ZUS oraz Głównego Inspektora Pracy, taki zapis nie jest jednak prawidłowy, bowiem powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym nie są objęte m.in. osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło, rolnicy, sędziowie.  W konsekwencji niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie może być utożsamiane z pozostawaniem bez pracy i możliwością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

O dalszych pracach nad projektem będziemy informować na Portalu Oświatowym

Źródło:

  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (skierowany do I czytania).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel