Dodatkowy termin wypłaty trzynastki za 2012 rok!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Pracownice, które z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego nie otrzymały trzynastki za 2012 r. dostaną ją jeszcze w tym roku. Przepisy zmieniające ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym zobowiązują do wypłaty trzynastek za 2012 r., mimo że zmiana przepisów wejdzie w życie znacznie po terminie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sejm uchwalił nowe przepisy o trzynastkach.

Jest wyrok, a nie ma przepisów

9 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z Konstytucją (Wyrok TK z 9 lipca 2012 r., P 59/11).

Od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do dnia wypłaty trzynastek za 2012 r. tj. do 31 marca 2013 r, przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie zostały zmienione, choć powstały dwa projekty ustaw, które miały wykonać powyższe orzeczenie Trybunału.
Trzy miesiące na wypłatę trzynastek

Na posiedzeniu w dniu10 maja 2013 r. sejm uchwalił ustawę nowelizującą zasady ustalania prawa do trzynastki, która przyznaje dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo nieprzepracowanie w danej szkole co najmniej 6 miesięcy, osobom które korzystały z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
W ustawie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym prawo do trzynastki za 2012 r. należy ustalić już według zmienionych przepisów.
Szkoły będę musiały wypłacić trzynastki w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy!

Źródło:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druk sejmowy nr 1215)
  • Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druk nr 1258).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel