Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 14 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Od 1 października 2015 r. Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany prowadzić elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego. Sposób i warunki dostępu do platformy zostały określone w projekcie nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, który został właśnie skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Nowe zadania i obowiązki Ministra Edukacji

Z dniem 1 października 2015 r. zwiększy się zakres obowiązków Ministra Edukacji Narodowej w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego poprzez konieczność podejmowania działań służących zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, w szczególności:

 1. opracowywanie i modyfikację narzędzi nadzoru pedagogicznego,
 2. opracowywanie programu szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń,
 3. analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego,
 4. opracowywanie corocznie i ogłaszanie na stronie internetowej obsługującego go urzędu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.
elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i administrować nią

 

Dostęp dyrektorów szkół do platformy w ograniczonym zakresie

Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki (art. 35 ust. 1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu od 1 października 2015 r. ). Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym precyzuje, kto będzie mógł korzystać z platformy (§26 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Jak wynika z projektu rozporządzenia, dostęp do platformy dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, uczniów i rodziców ma być ograniczony do zakresu odpowiedniego do udziału w ewaluacji, kontroli i monitorowaniu, realizowanych z zastosowaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego udostępnionych na tej platformie.

Osoby te nie będą użytkownikami platformy, lecz otrzymają adresy strony internetowej zawierający numer badania oraz kod PIN. Kod ten ma być nadawany na czas prowadzenia ewaluacji, kontroli lub monitorowania.
Protokół kontroli i raport z ewaluacji będą mogły być przekazane elektronicznie

Projekt rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym przewiduje, że platforma będzie wykorzystywana do przekazania:

 • protokołu kontroli do podpisu dyrektorowi szkoły; podpis musi być opatrzony profilem zaufanym ePUAP; dyrektor będzie miał 3 dni robocze na odesłanie protokołu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; w takim przypadku protokół nie będzie parafowany na każdej stronie, lecz podpisany w całości;
 • raportu z przeprowadzone ewaluacji do organu prowadzącego
  (§16 ust. 4 i §11 ust. 5 projektu rozporządzenia).

 

O pozostałych zmianach w nadzorze pedagogicznym przeczytasz w artykułach  

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogiczne (projekt z 2 kwietnia 2015 r. wersja skierowana do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych).

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel