Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 14 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Od 1 października 2015 r. Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany prowadzić elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego. Sposób i warunki dostępu do platformy zostały określone w projekcie nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, który został właśnie skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Od 1 października 2015 r. Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany prowadzić elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego. Sposób i warunki dostępu do platformy zostały określone w projekcie nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, który został właśnie skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Nowe zadania i obowiązki Ministra Edukacji

Z dniem 1 października 2015 r. zwiększy się zakres obowiązków Ministra Edukacji Narodowej w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego poprzez konieczność podejmowania działań służących zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, w szczególności:

  1. opracowywanie i modyfikację narzędzi nadzoru pedagogicznego,
  2. opracowywanie programu szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń,
  3. analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego,
  4. opracowywanie corocznie i ogłaszanie na stronie internetowej obsługującego go urzędu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.
elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i administrować nią

 

Dostęp dyrektorów szkół do platformy w ograniczonym zakresie

Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki (art. 35 ust. 1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu od 1 października 2015 r. ). Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym precyzuje, kto będzie mógł korzystać z platformy (§26 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Jak wynika z projektu rozporządzenia, dostęp do platformy dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, uczniów i rodziców ma być ograniczony do zakresu odpowiedniego do udziału w ewaluacji, kontroli i monitorowaniu, realizowanych z zastosowaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego udostępnionych na tej platformie.

Osoby te nie będą użytkownikami platformy, lecz otrzymają adresy strony internetowej zawierający numer badania oraz kod PIN. Kod ten ma być nadawany na czas prowadzenia ewaluacji, kontroli lub monitorowania.
Protokół kontroli i raport z ewaluacji będą mogły być przekazane elektronicznie

Projekt rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym przewiduje, że platforma będzie wykorzystywana do przekazania:

  • protokołu kontroli do podpisu dyrektorowi szkoły; podpis musi być opatrzony profilem zaufanym ePUAP; dyrektor będzie miał 3 dni robocze na odesłanie protokołu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; w takim przypadku protokół nie będzie parafowany na każdej stronie, lecz podpisany w całości;
  • raportu z przeprowadzone ewaluacji do organu prowadzącego
    (§16 ust. 4 i §11 ust. 5 projektu rozporządzenia).

 

O pozostałych zmianach w nadzorze pedagogicznym przeczytasz w artykułach  

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogiczne (projekt z 2 kwietnia 2015 r. wersja skierowana do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych).

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel