Nauczyciele nie zostaną bez pracy i bez emerytur

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 10 września 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

W związku z podwyższaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn pojawiły się obawy, że obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela w związku z ukończeniem 65 roku życia spowoduje, że nauczyciele zostaną bez pracy i bez prawa do emerytury. Tak się jednak nie stanie, bowiem zgodnie z projektem zmiany Karty Nauczyciela, nauczyciele będą mogli pracować do 67 roku życia, a nawet dłużej.

Reforma emerytalna - stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego

1 stycznia 2013 r. wchodzi  w życie ustawa, na mocy której stopniowo będzie podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, by docelowo zrównać go do jednakowego poziomu - 67 lat. W przypadku kobiet docelowy wiek zostanie osiągnięty w 2040 r., zaś w przypadku mężczyzn - w 2020 r. (art. 1 pkt 5 ustawy z 11 maja 2012 r.)

Nauczyciel będzie pracował do 67 roku życia

Obecnie obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora szkoły do wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat (art. 23 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4  i art. 27 ust. 3 KN). Projekt zmiany Karty Nauczyciela przewiduje obligatoryjnie rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela dopiero po ukończeniu 67 lat.

W okresie przejściowym - regulacja odnosząca się do aktualnego wieku emerytalnego

W związku z tym, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest podwyższany stopniowo, w Karcie Nauczyciela przewiduje się regulację przejściową. Zgodnie z projektem zmiany KN wiek, którego osiągnięcie powoduje rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 KN, dla kobiet urodzonych do 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu aktualnie w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

W praktyce, obligatoryjne zwolnienie nauczyciela - mężczyzny z pracy po ukończeniu 67 roku życia nastąpi od roku szkolnego 2020/2021 r., zaś zwolnienie nauczyciela - kobiety od roku szkolnego 2040/2041 r.
Nauczyciel będzie mógł podjąć ponownie pracę w szkole

Obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy można zatrudnić ponownie nauczyciela, który ukończył 65 rok życia (więcej na ten temat w poradzie: "Zatrudnienie nauczyciela, który ukończył 65 lat życia"). Nowe regulacje uwzględniają ten problem. Nauczyciel, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z osiągnięciem wieku 67 lat będzie mógł być ponownie zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę, jeżeli będzie spełniał niezbędne wymagania do wykonywania tego zawodu.

W projekcie ustawy zmieniającej możliwość ponownego zatrudnienia nauczyciela odnosi się tylko do nauczyciela dotychczas zatrudnionego na podstawie mianowania. W uzasadnieniu projektu zaś, wskazano, że zarówno nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę na czas nieokreślony, będzie mógł podjąć ponownie zatrudnienie w szkole na podstawie umowy o pracę. W projekcie brakuje także przepisu, który wprost umożliwiałby ponowne zatrudnienie nauczyciela w okresie stopniowego zwiększania wieku emerytalnego.
O dalszych losach zmian w Karcie Nauczyciela będziemy na bieżąco informować.

Źródło:

  • Projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniemwieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (wersja skierowana do konsultacji)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel