Nauczyciele nie zostaną bez pracy i bez emerytur

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 września 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

W związku z podwyższaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn pojawiły się obawy, że obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela w związku z ukończeniem 65 roku życia spowoduje, że nauczyciele zostaną bez pracy i bez prawa do emerytury. Tak się jednak nie stanie, bowiem zgodnie z projektem zmiany Karty Nauczyciela, nauczyciele będą mogli pracować do 67 roku życia, a nawet dłużej.

W związku z podwyższaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn pojawiły się obawy, że obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela w związku z ukończeniem 65 roku życia spowoduje, że nauczyciele zostaną bez pracy i bez prawa do emerytury. Tak się jednak nie stanie, bowiem zgodnie z projektem zmiany Karty Nauczyciela, nauczyciele będą mogli pracować do 67 roku życia, a nawet dłużej.

Reforma emerytalna - stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego

1 stycznia 2013 r. wchodzi  w życie ustawa, na mocy której stopniowo będzie podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, by docelowo zrównać go do jednakowego poziomu - 67 lat. W przypadku kobiet docelowy wiek zostanie osiągnięty w 2040 r., zaś w przypadku mężczyzn - w 2020 r. (art. 1 pkt 5 ustawy z 11 maja 2012 r.)

Nauczyciel będzie pracował do 67 roku życia

Obecnie obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora szkoły do wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat (art. 23 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4  i art. 27 ust. 3 KN). Projekt zmiany Karty Nauczyciela przewiduje obligatoryjnie rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela dopiero po ukończeniu 67 lat.

W okresie przejściowym - regulacja odnosząca się do aktualnego wieku emerytalnego

W związku z tym, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest podwyższany stopniowo, w Karcie Nauczyciela przewiduje się regulację przejściową. Zgodnie z projektem zmiany KN wiek, którego osiągnięcie powoduje rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 KN, dla kobiet urodzonych do 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu aktualnie w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

W praktyce, obligatoryjne zwolnienie nauczyciela - mężczyzny z pracy po ukończeniu 67 roku życia nastąpi od roku szkolnego 2020/2021 r., zaś zwolnienie nauczyciela - kobiety od roku szkolnego 2040/2041 r.
Nauczyciel będzie mógł podjąć ponownie pracę w szkole

Obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy można zatrudnić ponownie nauczyciela, który ukończył 65 rok życia (więcej na ten temat w poradzie: "Zatrudnienie nauczyciela, który ukończył 65 lat życia"). Nowe regulacje uwzględniają ten problem. Nauczyciel, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z osiągnięciem wieku 67 lat będzie mógł być ponownie zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę, jeżeli będzie spełniał niezbędne wymagania do wykonywania tego zawodu.

W projekcie ustawy zmieniającej możliwość ponownego zatrudnienia nauczyciela odnosi się tylko do nauczyciela dotychczas zatrudnionego na podstawie mianowania. W uzasadnieniu projektu zaś, wskazano, że zarówno nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę na czas nieokreślony, będzie mógł podjąć ponownie zatrudnienie w szkole na podstawie umowy o pracę. W projekcie brakuje także przepisu, który wprost umożliwiałby ponowne zatrudnienie nauczyciela w okresie stopniowego zwiększania wieku emerytalnego.
O dalszych losach zmian w Karcie Nauczyciela będziemy na bieżąco informować.

Źródło:

  • Projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniemwieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (wersja skierowana do konsultacji)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel