Nowa procedura przyznawania danych dostępowych do bazy SIO

Data publikacji: 31 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowa procedura przyznawania danych dostępowych do bazy SIO

Projekt rozporządzenia w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej związany jest z nowelizacją ustawy o systemie informacji oświatowej, która wchodzi w życie 24 lipca 2017 r. Proponowane rozporządzenie powiela w większości rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia MEN z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji. Sprawdzamy, co się zmieni.

Wniosek o przyznanie danych dostępowych

Projekt określa szczegółową procedurę przyznawania danych dostępowych do bazy danych, w tym zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych, i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. Do dostępu do bazy danych są upoważnieni:

  • kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO,
  • prezes regionalnej izby obrachunkowej,
  • rektor uczelni.
Dostęp do bazy danych SIO przez osoby upoważnione będzie następował po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego. Użytkownik SIO jest więc obowiązany posiadać dane dostępowe, obejmujące identyfikator użytkownika SIO (login) i hasło, które otrzyma po spełnieniu warunków procedury przyznawania danych dostępowych.

Kto nadaje dostęp i w jakiej formie

Dane dostępowe przyznaje minister, kurator oświaty, wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta), starosta powiatu i marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione. Udzielenie upoważnienia do przyznawania danych dostępowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Osoba upoważniona może upoważnić do dostępu do bazy danych SIO pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują. W tym przypadku upoważnienie wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności, a dane dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca upoważnienia.

Jakie elementy musi zawierać wniosek

Dane dostępowe będą przyznawane na wniosek osoby upoważnionej składany w postaci elektronicznej. Wniosek składa się w postaci elektronicznej, za pomocą aplikacji internetowej SIO. Na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe jest przesyłana informacja o wpływie wniosku i o rozpoczęciu jego rozpatrywania. Organ przyznający dane dostępowe rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji.

Dane dostępowe osobie upoważnionej będą przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku oraz po potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

W przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP, przeprowadza się procedurę potwierdzenia tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lipca 2017 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 25 maja 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel