Nowa procedura SIO na lata 2014-2016

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014 – 2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.

W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014 – 2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.

Pozytywna weryfikacja danych identyfikacyjnych warunkiem wprowadzenia danych dziedzinowych

Nowy System Informacji Oświatowej ma zapewnić zgromadzenie kompletnych i rzetelnych danych o szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzone dane uczniów i nauczycieli (imię, nazwisko i numer PESEL) do SIO  są weryfikowane z odpowiednimi danymi osobowymi zgromadzonymi w zbiorze (rejestrze) PESEL. Procedura zakłada, że dane dziedzinowe (dane oświatowe) są przekazywane do bazy danych SIO w następstwie pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela. Skala negatywnie zweryfikowanych danych przerosła jednak założenia.

Weryfikacja danych - nowa, tymczasowa procedura

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów (planowo - 1 stycznia 2014 r.) do 31 grudnia 2016 r. będzie funkcjonować zmodyfikowany mechanizm weryfikacji danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli. W okresie przejściowym, dane te nie będą usuwane z bazy danych SIO po zakończeniu weryfikacji z danymi zgromadzonymi w zbiorze PESEL (nie dotyczy to lokalnych baz w poradniach psychologiczno - pedagogicznych). Po pozytywnej weryfikacji danych będą one automatycznie rejestrowane w bazie danych SIO, a szkoła przekaże do SIO dane dziedzinowe. W przypadku negatywnej weryfikacji, użytkownik SIO w pierwszej kolejności będzie musiał sprawdzić, czy nie popełnił omyłki przekazując dane do bazy danych SIO. W drugiej kolejności, gdy nadal weryfikacja będzie negatywna, będzie sprawdzał prawidłowość danych zawartych w dokumentacji szkoły. Nowe rozwiązanie przewiduje, że wraz z rozpoczęciem wyjaśniania stanu faktycznego dyrektor szkoły przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe ucznia lub nauczyciela, którego dane identyfikacyjne zostały negatywnie zweryfikowane względem zbioru PESEL. Po wyjaśnieniu stanu faktycznego właściwe dane identyfikacyjne będą przykazywane do systemu i zostanie przeprowadzana procedura weryfikacji.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (projekt wersja przyjęta przez sejm).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel