Opodatkowanie dotacji przeznaczonych na pensje osób prowadzących szkoły

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 15 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu

Wraz z szeroką nowelizacją ustawy o systemie oświaty MEN przewiduje zmiany w opodatkowaniu dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcję organu prowadzącego szkołę niesamorządową. Zmiany te mogą zahamować proces przekazywania szkół do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany nie tylko w ustawie o systemie oświaty

MEN przygotował szeroką nowelizację przepisów ustawy o systemie oświaty, która dotyczy m.in. sprawdzianu szóstoklasisty. O zmianach w ustawie o systemie oświaty pisaliśmy tutaj. Warto zwrócić uwagę, że projekt przewiduje także dość istotną nowość w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ograniczenie zwolnienia podatkowego

Dotychczas całość dotacji przekazywanej na rzecz szkół z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego była zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W nowelizacji zaproponowano wyłączenie ze zwolnienia tej części dotacji, która przeznaczona jest nie na bieżące potrzeby szkoły, lecz na wynagrodzenie osób fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły.

Zmiany cieszą się zadowoleniem ze strony związków zawodowych

Proponowane zmiany spotkały się z aprobatą Związku Nauczycielstwa Polskiego, którego przedstawiciele twierdzą, iż doprowadzi to do zmniejszenia liczby likwidowanych szkół i zahamowania procesu przekazywania szkół przez samorządy do prowadzenia osobom fizycznym. Należy również zauważyć, że nowelizacja może zintensyfikować proces powrotnego przekazywania szkół przez osoby fizyczne do prowadzenia jednostkom samorządu terytorialnego.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 16 marca 2016 r.).
  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (http://znp.edu.pl)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel