Podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

O 5% wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych. Nowe stawki wynagrodzenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r., jednakże w związku z procesem legislacyjnym, nauczyciele odczują je dopiero w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019 r.

Wyższa kwota bazowa  = podwyżki dla nauczycieli

W projekcie ustawy budżetowej została określona kwota bazowa dla nauczycieli na 2019 r. w wysokości 3.045,21 zł., co stanowi wzrost o 5% w stosunku do wysokości kwoty bazowej  z roku 2018. Tym samym o taki również procent wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze w szkołach. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, od 1 stycznia 2019 r. wysokość wynagrodzenia zasadniczego wyniesie:

 

Poziom wykształcenia*

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.538

2.611

2.965

3.483

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2.250

2.289

2.584

3.033

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2.230

2.250

2.268

2.651

* Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Podwyższenie wynagrodzeń  dla nauczycieli nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli

Podwyższenie kwoty bazowej będzie oznaczało także wzrost średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to odpowiednio kwota:

  • 3.045 zł dla nauczyciela stażysty,
  • 3.380 zł dla nauczyciela kontraktowego,
  • 4.385 zł dla nauczyciela mianowanego,
  • 5.603 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzeniew sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wraz z uzasadnieniem (projekt z 28 grudnia 2018 r. wersja skierowana do uzgodnień i konsultacji).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel