REGON we wszystkich placówkach oświatowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniają ustawę o systemie oświaty.

1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniają ustawę o systemie oświaty.

9-znakowy REGON już nie tylko w zespołach szkół i placówek niepublicznych

Zmiana UoSO wprowadza obowiązek:

  • posługiwania się 9-znakowym numerem REGON przez wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 UoSO oraz ich zespoły (art. 5f UoSO);
  • nadawania szkołom przez OKE indywidualnych numerów identyfikacyjnych do celów przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 UoSO (art. 9c ust. 2b UoSO);
  • przedłożenia danych niezbędnych do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 58 ust. 4 i art. 82 ust. 2 pkt 6 UoSO).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel