Szkoła zorganizuje etykę choćby dla jednego ucznia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Nauka religii lub etyki w grupach międzyszkolnych nie będzie już uzależniona od zgłoszenia się co najmniej trzech uczniów. Ma to zapewnić realną możliwość uczęszczania na etykę każdemu chętnemu uczniowi.

Nauka religii lub etyki w grupach międzyszkolnych nie będzie już uzależniona od zgłoszenia się co najmniej trzech uczniów. Ma to zapewnić realną możliwość uczęszczania na etykę każdemu chętnemu uczniowi.

Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów. Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych.

Wybór etyki/religii tylko na piśmie

W aktualnym stanie prawnym często chęć uczestniczenia w zajęciach etyki wrażana jest w formie ustnej, przepisy bowiem nie wymagają zachowania szczególnej formy w tym przypadku. W konsekwencji, kiedy szkoła odmawia zajęć z etyki, trudno dociec ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. W myśl, projektowanych przepisów niezbędne będzie pisemne oświadczenie zawierające informacje o tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).  Deklarację w każdym momencie będzie można zmienić.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (projekt z dnia 31 stycznia 2014 r.; skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
etykareligia w szkole

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel