Uczeń będzie zeznawał przy psychologu i bez nauczyciela, który jest obwiniony

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Uczeń będzie zeznawał przy psychologu i bez nauczyciela, który jest obwiniony

Niewielka zmiana w przepisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli znacząco zmieni sytuację dziecka (ucznia), który ma być przesłuchany w charakterze świadka. Nowelizacja ma umożliwić swobodne składanie zeznań poprzez wykluczenie obecności obwinionego nauczyciela w czasie przesłuchania.

Zgodnie z projektem, jeżeli świadek w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko nauczycielowi, nie ukończył 18 lat składa zeznania:

  • bez obecności obwinionego;
  • w obecności psychologa;
  • w razie potrzeby także z udziałem rodzica, opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującego nad nim pieczę zastępczą, o ile nie ograniczy to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

Nowe regulacje mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (projekt z 21 września 2015 r., wersja skierowana do konsultacji)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel