sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Archiwalny Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

Termin przedstawienia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wyznacza corocznie – jako datę graniczną – koniec roku szkolnego, w którym nadzór był realizowany. Zazwyczaj jednak dyrektorzy prezentują go na podsumowującej radzie pedagogicznej. Jak prawidłowo i zgodnie z przepisami przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – dowiesz się z przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia 
1)      Obowiązek sprawozdania przed radą pedagogiczną
2)      Dwa zobowiązania w jednym sprawozdaniu
3)      Plan nadzoru pedagogicznego. Plan pracy szkoły
4)      Zakres wspomagania po modyfikacji
5)      Schemat sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
6)      Wynik – wniosek – sposób ich wykorzystania
7)      Relacja z przebiegu nadzoru ‒ fakultatywnie
8)      Informacje o działalności szkoły – cz. 1
9)      Informacje o działalności szkoły – cz. 2
10)  Informacje o działalności szkoły – cz. 3
11)  Informacje o działalności szkoły – cz. 4
12)  Wyniki i wnioski podstawą dalszego działania 
13)  Dobre praktyki (1)
14)  Dobre praktyki (2)
Materiały szkoleniowe
1)      Prezentacja – Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
2)      Scenariusz szkolenia
3)      Ulotka informacyjna dla dyrektorów
4)      Ankieta - sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
5)      Przykładowy wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel