Kontynuacja stażu nauczyciela dotychczas zatrudnionego w gimnazjum

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 19 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczycielka odbyła 2 lata stażu na nauczyciela mianowanego w gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej i jest teraz zatrudniona w tej placówce Czy kontynuowanie stażu wymaga podobnej procedury, jak w przypadku zmiany szkoły?
Odpowiedź: Nauczycielka gimnazjum, która w okresie trwania stażu stała się pracownikiem szkoły podstawowej, w której są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego (jeszcze 9 miesięcy), jeżeli za okres dotychczas odbytego stażu otrzymała pozytywną ocenę dorobku zawodowego (art. 228 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Nauczyciel byłego gimnazjum kontynuuje staż o ile znajdzie pracę w ciągu 12 miesięcy

Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 236 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli:

  • podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy
  • za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego
    (art. 228 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).
Wyżej wymieniony przepis ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują staż w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum (art. 228 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel