Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Staż nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Przerwy w zatrudnieniu nie wlicza się do stażu na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel mianowany rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2015 r. Miał przerwę w zatrudnieniu od 25.06.2016 do 31.08.2016 r. Od dnia 01.09.2016. jest zatrudniony na stałe i wnioskuje o kontynuację stażu. Do kiedy będzie trwał jego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Skrócenie stażu nie wpływa na zakres wymagań, które powinny być zrealizowane w jego trakcie

Pytanie: Czy nauczyciel kontraktowy realizujący staż na nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym 1 roku i 9 miesięcy ma taki sam zakres zadań do wykonania, jak nauczyciel realizujący staż w ciągu 2 lat i 9 miesięcy?

Uprawnienie do rozpoczęcia stażu w szkole niepublicznej w przypadku nieustalonego pensum

Pytanie: Czy nauczyciel szkoły niepublicznej ubiegający się na awans na nauczyciela mianowanego, mając 8 godzin dydaktycznych oraz 3 godziny wychowawcze może realizować awans? Ani umowa o pracę ani obowiązujący w szkole regulamin pracy nie ustalają jego pensum.

Termin zakończenia stażu w związku z późniejszym złożeniem wniosku o jego rozpoczęcie

Pytanie: Czy staż na nauczyciela dyplomowanego/mianowanego przedłuży się o kilka/kilkanaście dni i zakończy się w związku z tym nie 31 maja lecz odpowiednio np. 13 czerwca, jeżeli wniosek wraz z planem rozwoju zawodowego zostanie złożony np. 14 września danego roku?

Awans zawodowy doktora

Pytanie: Zatrudniamy od 1 września 2016 r. nauczyciela ze stopniem naukowym doktora na stanowisku nauczyciela kontraktowego w szkole podstawowej (nauczyciel nie posiada aktu nadania na stopień nauczyciela kontraktowego). Jaka będzie jego dalsza droga awansu zawodowego i kiedy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Kara porządkowa a otwarcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel ukarany karą upomnienia bądź nagany (odpis znajduje się w teczce akt osobowych) może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego?

Brak nauczyciela mianowanego a staż w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym nauczyciel może rozpocząć awans zawodowy - być stażystą, w sytuacji, gdy dyrektor jest nauczycielem kontraktowym? Czy dyrektor może być opiekunem stażu? Czy dyrektor może pełnić funkcję opiekuna dwóch osób?

Awans zawodowy w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy nauczyciel kontraktowy zatrudniony w niepublicznym przedszkolu może rozpocząć od września awans na stopień nauczyciela mianowanego?

Brak opiekuna stażu z tożsamymi kwalifikacjami – czy jest to przeszkoda do rozpoczęcia stażu

Pytanie: Czy nauczyciel języka angielskiego w niepublicznym przedszkolu może odbywać staż na nauczyciela kontraktowego w przypadku gdy dyrektor przedszkola , który mógłby być opiekunem stażu jest nauczycielem kontraktowym, ale nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a nie nauczycielem angielskiego? W przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele nie posiadający stopnia awansu nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Jeden opiekun stażu dla dwóch nauczycieli

Pytanie: W placówce zatrudnionych jest jedynie 2 nauczycieli dyplomowanych, w tym p.o. dyrektor przedszkola. Jeden z tych nauczycieli został opiekunem stażu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Następnie pełnienie funkcji opiekuna stażu zostało zawieszone w związku z przejściem nauczycielki ubiegającej się o awans, na urlop macierzyński i rodzicielski. Po czym wskazany nauczyciel dyplomowany został opiekunem stażu dla innego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, a od września wraca z urlopu wraca pierwszy nauczyciel ubiegający się o stopień mianowanego i będzie kontynuował staż. Czy nauczyciel dyplomowany może jednocześnie pełnić funkcję opiekuna stażu dwóch nauczycieli?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel