Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Staż nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge(1)

Niezrealizowanie planu rozwoju zawodowego a możliwość przedłużenia stażu

Czasami, mimo odbycia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, nauczycielowi nie udaje się zrealizować wszystkich zadań ustalonych w planie rozwoju zawodowego. Sprawdź, czy nauczyciel może w takiej sytuacji przedłużyć staż.

31 dni choroby nie zawsze przedłużą staż na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel w okresie stażu tj. w dniach 15 stycznia – 14 lutego (31 dni) był nieobecny w pracy z powodu choroby. Czy w związku z powyższym należy przedłużyć staż o 31 dni.

Powierzenie funkcji wychowawcy klasy w czasie trwania stażu a plan rozwoju zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel świetlicy, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, powinien zmienić plan rozwoju zawodowego w związku z pełnieniem tej funkcji?

10 zasad przedłużania stażu nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus - stanowisko MEN

Poznaj 10 zasad ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela i sprawdź, czy zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, okres pracy zdalnej, gotowość do pracy oraz korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem wpłyną na termin zakończenia stażu.

d0d91760a60b7163278b066a8db72948d0e19dc5-large

Zmiana planu rozwoju zawodowego w związku z koronawirusem

Nauczyciele, którzy są w trakcie realizacji stażu, rozważają modyfikacje planów rozwoju zawodowego w związku ze  zmianą sposobu prowadzenia zajęć. Niektórzy dyrektorzy zobowiązują nauczycieli do naniesienia poprawek w planach. Sprawdź, czy jest to konieczne.

Kontynuacja stażu po zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż w placówce A. Od 1 marca 2020 r. podjął pracę w placówce B w pełnym wymiarze godzin, jednocześnie ograniczając swoje zatrudnienie w placówce A do wymiaru niższego niż ½ etatu. Czy może dalej realizować staż?

Otwarcie stażu przy umowie na okres próbny

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na okres próbny (3 miesiące) może rozpocząć staż?

72be3514a658992baf0d3e5f5eb559dfdc863429-xlarge(2)

Możliwość przeniesienia stażu do innej szkoły (przedszkola)

Nauczyciele realizujący staż czasami chcą go przenieść do innej placówki. Czy Karta Nauczyciela przewiduje taką możliwość?

Rok przerwy w zatrudnieniu w czasie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2017. Zrealizował rok stażu a następnie miał roczną przerwę w zatrudnieniu. Czy i na jakich zasadach może kontynuować staż?   

Zmiana planu rozwoju zawodowego w związku ze zmianą stanowiska

Pytanie: Nauczyciel w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zmienił stanowisko pracy (ze świetlicy szkolnej na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej). Czy dyrektor powinien zobowiązać go do zmiany planu rozwoju zawodowego czy nauczyciel sam powinien dokonać zmian?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel