Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Staż nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Kontynuacja stażu po zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż w placówce A. Od 1 marca 2020 r. podjął pracę w placówce B w pełnym wymiarze godzin, jednocześnie ograniczając swoje zatrudnienie w placówce A do wymiaru niższego niż ½ etatu. Czy może dalej realizować staż?

Otwarcie stażu przy umowie na okres próbny

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na okres próbny (3 miesiące) może rozpocząć staż?

72be3514a658992baf0d3e5f5eb559dfdc863429-xlarge(2)

Możliwość przeniesienia stażu do innej szkoły (przedszkola)

Nauczyciele realizujący staż czasami chcą go przenieść do innej placówki. Czy Karta Nauczyciela przewiduje taką możliwość?

Rok przerwy w zatrudnieniu w czasie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2017. Zrealizował rok stażu a następnie miał roczną przerwę w zatrudnieniu. Czy i na jakich zasadach może kontynuować staż?   

Zmiana planu rozwoju zawodowego w związku ze zmianą stanowiska

Pytanie: Nauczyciel w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zmienił stanowisko pracy (ze świetlicy szkolnej na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej). Czy dyrektor powinien zobowiązać go do zmiany planu rozwoju zawodowego czy nauczyciel sam powinien dokonać zmian?  

Wydanie oryginałów dokumentów dotyczących awansu zawodowego w związku ze zmianą pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel w trakcie odbywania stażu zmienia miejsce zatrudnienia. Chce aby wszelka dokumentacja związana z awansem została mu oddana w oryginałach. Czy dyrektor powinien oddać mu oryginały czy kopie za zgodność z oryginałem ?

Zatrudnienie w wymiarze poniżej ½ etatu w czasie przerwy między awansami a możliwość otwarcia stażu

Pytanie: Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeśli przepracował w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, jednakże w wymiarze niższym niż ½ pensum?

Odwołanie z funkcji opiekuna stażu

Pytanie: Kiedy i w jaki sposób odwołać nauczyciela z funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty

Wicedyrektor opiekunem stażu

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły samorządowej, nauczyciel dyplomowany, może być opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego?

013a0d917b67b4db3bc4b2014c17bcf6cf3b2577-xlarge(2)

Awans zawodowy od 1 września 2019 r.

W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy. Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz kiedy dyrektor lub wicedyrektor mogą być opiekunami stażu. 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel