Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Staż nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Zmiana planu rozwoju zawodowego w związku ze zmianą stanowiska

Pytanie: Nauczyciel w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zmienił stanowisko pracy (ze świetlicy szkolnej na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej). Czy dyrektor powinien zobowiązać go do zmiany planu rozwoju zawodowego czy nauczyciel sam powinien dokonać zmian?  

Wydanie oryginałów dokumentów dotyczących awansu zawodowego w związku ze zmianą pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel w trakcie odbywania stażu zmienia miejsce zatrudnienia. Chce aby wszelka dokumentacja związana z awansem została mu oddana w oryginałach. Czy dyrektor powinien oddać mu oryginały czy kopie za zgodność z oryginałem ?

Zatrudnienie w wymiarze poniżej ½ etatu w czasie przerwy między awansami a możliwość otwarcia stażu

Pytanie: Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeśli przepracował w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, jednakże w wymiarze niższym niż ½ pensum?

Odwołanie z funkcji opiekuna stażu

Pytanie: Kiedy i w jaki sposób odwołać nauczyciela z funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty

Wicedyrektor opiekunem stażu

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły samorządowej, nauczyciel dyplomowany, może być opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego?

013a0d917b67b4db3bc4b2014c17bcf6cf3b2577-xlarge(2)

Awans zawodowy od 1 września 2019 r.

W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy. Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz kiedy dyrektor lub wicedyrektor mogą być opiekunami stażu. 

Otwarcie stażu przez nauczyciela bez kwalifikacji

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji (planowo uzyska je w listopadzie) może rozpocząć staż?

Oddelegowanie nauczyciela do pracy związkowej w czasie trwania stażu – co z awansem zawodowym

Pytanie: Nauczyciel został wybrany na funkcję prezesa organizacji związkowej i zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Do końca stażu na stopień nauczyciela mianowanego pozostał mu rok. Czy będzie mógł ukończyć staż i zdobyć wyższy stopień awansu zawodowego? 

awans zawodowy nauczycieli

Przerwa między awansami – czy musi być faktycznie przepracowana

Karta Nauczyciela wymaga zachowania przerwy między uzyskaniem jednego stopnia awansu zawodowego a rozpoczęciem stażu na kolejny. Posługuje się przy tym pojęciem „przepracowania”. Sprawdź, czy to w praktyce oznacza efektywne świadczenie pracy.

Kontynuacja stażu po zakończeniu okresu zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Nauczyciel został zawieszony w pełnieniu obowiązków w związku ze wszczęciem przeciwko niemu postepowania dyscyplinarnego. Okres zawieszenia trwał 148 dni, po którym przywrócono nauczyciela do pracy. Nauczyciel był w trakcie realizacji stażu. Czy należy go przedłużyć o 148 dni? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel