Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Staż nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Termin rozpoczęcia stażu po wskazaniu dyrektora właściwego do jego prowadzenia

Pytanie: 1 września zatrudniliśmy nauczyciela stażystę, który jest zatrudniony w dwóch placówkach w wymiarze poniżej 0,5 etatu. Kuratorium oświaty wyznaczyło dyrektora odpowiedzialnego za awans 10 września. Kiedy nauczyciel rozpoczął staż – 1 czy 10 września? 

c6a89fbb3b9e5be604fe629b3276c55456d97854-xlarge

Brak zgody na dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku zawodowego

Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż. 

8aec1ed470d9a4f6a7c858c74457f628469abcd7-xlarge

Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021

Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.

Realizacja stażu w dodatkowym miejscu pracy

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach (w jednej w pełnym wymiarze a w drugiej na pół etatu) może wybrać szkołę, w której będzie realizować staż czy musi go odbyć w podstawowym miejscu pracy?

Realizacja stażu przy pensum łączonym

Pytanie: Czy nauczyciel, który prowadzi różnego rodzaju zajęcia, jednakże łącznie jest zatrudniony w wymiarze ½ pensum, może odbywać staż?

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: W jakich sytuacjach może być skrócony staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?  

Urlop wychowawczy nie zawsze przedłuży staż

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o otwarcie stażu z dniem 1 września w czasie trwania urlopu uzupełniającego (1 września – 15 października) następnie korzystał z urlopu wychowawczego od 16 października do 12 listopada. O ile należy przedłużyć staż?

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge(1)

Niezrealizowanie planu rozwoju zawodowego a możliwość przedłużenia stażu

Czasami, mimo odbycia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, nauczycielowi nie udaje się zrealizować wszystkich zadań ustalonych w planie rozwoju zawodowego. Sprawdź, czy nauczyciel może w takiej sytuacji przedłużyć staż.

31 dni choroby nie zawsze przedłużą staż na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel w okresie stażu tj. w dniach 15 stycznia – 14 lutego (31 dni) był nieobecny w pracy z powodu choroby. Czy w związku z powyższym należy przedłużyć staż o 31 dni.

Powierzenie funkcji wychowawcy klasy w czasie trwania stażu a plan rozwoju zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel świetlicy, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, powinien zmienić plan rozwoju zawodowego w związku z pełnieniem tej funkcji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel