Dwie umowy w zespole szkolno – przedszkolnym a rozliczenie urlopu od 1 stycznia 2018 r.

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 4 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno – przedszkolnym na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna umowa dotyczy realizacji zajęć w placówce feryjnej (18/18) a druga w placówce nieferyjnej (6/25). Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianach od 1 stycznia 2018 r.?
Odpowiedź: Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów w zespole szkolno – przedszkolnym, to urlop rozlicza się odrębnie z każdej umowy.

Urlop według ujednoliconych zasad dotyczy zatrudnienia na podstawie jednej umowy

Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej (art. 76 pkt 29c ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w ramach jednego stosunku pracy w takiej szkole.

Jeżeli w zespole szkolno – przedszkolnym nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, to również po 1 stycznia 2018 r. wymiar jego urlopu rozliczany jest odrębnie dla każdej umowy.

Dwie umowy o pracę – prawo do urlopu ustalane odrębnie

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno – przedszkolnym na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę to, że łączą go dwa stosunki pracy w tym zespole. W konsekwencji urlop wypoczynkowy takiego nauczyciela będzie również od 1 stycznia 2018 r. rozliczany odrębnie dla każdej umowy. W ramach umowy na część szkolną, nauczycielowi będzie przysługiwał urlop w czasie i wymiarze ferii szkolnych (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Z kolei z tytułu realizacji godzin w części przedszkolnej, nabywa prawo do urlopu na zasadach obowiązujących w placówkach nieferyjnych, tj. proporcjonalnie z wymiaru 35 dni roboczych (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Gdyby nauczyciel, o którym mowa w pytaniu był zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, wówczas miałby prawo do urlopu w czasie i wymiarze ferii szkolnych, gdyż w szkole realizuje większą liczbę godzin. Skoro jednak łączą go dwa stosunki pracy ze szkołą – prawo do urlopu ustala się odrębnie dla każdego z nich.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel