Dwie umowy w zespole szkolno – przedszkolnym a rozliczenie urlopu od 1 stycznia 2018 r.

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 4 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno – przedszkolnym na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna umowa dotyczy realizacji zajęć w placówce feryjnej (18/18) a druga w placówce nieferyjnej (6/25). Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianach od 1 stycznia 2018 r.?
Odpowiedź: Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów w zespole szkolno – przedszkolnym, to urlop rozlicza się odrębnie z każdej umowy.

Urlop według ujednoliconych zasad dotyczy zatrudnienia na podstawie jednej umowy

Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej (art. 76 pkt 29c ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w ramach jednego stosunku pracy w takiej szkole.

Jeżeli w zespole szkolno – przedszkolnym nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, to również po 1 stycznia 2018 r. wymiar jego urlopu rozliczany jest odrębnie dla każdej umowy.

Dwie umowy o pracę – prawo do urlopu ustalane odrębnie

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno – przedszkolnym na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę to, że łączą go dwa stosunki pracy w tym zespole. W konsekwencji urlop wypoczynkowy takiego nauczyciela będzie również od 1 stycznia 2018 r. rozliczany odrębnie dla każdej umowy. W ramach umowy na część szkolną, nauczycielowi będzie przysługiwał urlop w czasie i wymiarze ferii szkolnych (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Z kolei z tytułu realizacji godzin w części przedszkolnej, nabywa prawo do urlopu na zasadach obowiązujących w placówkach nieferyjnych, tj. proporcjonalnie z wymiaru 35 dni roboczych (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Gdyby nauczyciel, o którym mowa w pytaniu był zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, wówczas miałby prawo do urlopu w czasie i wymiarze ferii szkolnych, gdyż w szkole realizuje większą liczbę godzin. Skoro jednak łączą go dwa stosunki pracy ze szkołą – prawo do urlopu ustala się odrębnie dla każdego z nich.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel