Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ważne wydarzenia dla szkół i przedszkoli

W zakładce „Ważne wydarzenia dla szkół i przedszkoli” znajdziesz najważniejsze informacje dla Twojej placówki. To zbiór aktualności na temat imprez, programów, konkursów, a także terminów czatów z ekspertami Portalu Oświatowego. Tu również zamieszczamy informacje o zbliżających się konferencjach, szkoleniach czy webinariach. Bądź na bieżąco z ważnymi wydarzeniami dla Ciebie i Twojej placówki!

Oświadczenie MEN na temat nowej podstawy programowej

Podstawowym zadaniem szkoły jest efektywne kształcenie i przygotowanie uczniów do dorosłego życia. Szkoła ponadgimnazjalna musi wyposażyć absolwenta w kanon wiedzy ogólnej i przygotować go do dalszej edukacji na wyższej uczelni lub do pracy w wybranym zawodzie.  Edukacja dzieci i młodzieży musi być procesem spójnym, tak by efekty pracy nauczyciela z uczniem w gimnazjum były mocną podstawą do dalszej nauki ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.  Ważne jest nie tylko zachowanie ciągłości kształcenia, ale również taki wybór metod nauczania i sposobu przekazywania treści, aby nauczanie było efektywne, a poziom wiedzy i umiejętności absolwentów wzrastał.

Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli

Już w listopadzie rusza badanie, które ma na celu m.in. zwiększenie prestiżu zawodu nauczyciela oraz obalenie mitu, że nauczyciele mało pracują, a do tego mają wolne w wakacje i ferie. W badaniu weźmie udział ok. 8.000 nauczycieli z całej Polski.

Rok szkolny 2011/2012 - Rokiem Szkoły z Pasją

Po Roku Odkrywania Talentów przyszedł czas na Rok Szkoły z Pasją, którego ogólnopolska inauguracja odbyła się 25 sierpnia w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych. W trakcie uroczystości podpisano list intencyjny w sprawie zawiązania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów.

MEN: Prace nad zmianami w kształceniu zawodowym

23 maja 2011 r. w Tczewie odbyła się konferencja „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami regionalnego rynku pracy”. Wzięła w niej udział minister Katarzyna Hall, a także nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządowcy oraz pracodawcy z województwa pomorskiego. Minister zapowiedziała, że do końca roku szkolnego upubliczniony zostanie pakiet projektów rozporządzeń dotyczących kształcenia zawodowego.

Program "Owoce w szkole" - jeszcze w tym roku szkolnym

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” wchodzi jeszcze w tym roku szkolnym. Rozporządzenie wprowadza obowiązek dla dyrektora szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który podjął decyzję o dobrowolnym przystąpieniu do programu „Owoce w szkole”, zrealizowania przez szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego.

MEN o łączeniu szkół

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzający możliwość grupowania placówek, zakłada dwa rodzaje grup: przedszkolno-szkolną i gimnazjalno-licealną. Nowe rozwiązanie ma obniżyć koszty utrzymania placówek. Ze względów edukacyjnych lepiej jest łączyć gimnazjum z liceum, a nie ze szkołami podstawowymi - rekomenduje MEN.

MEN: spotkanie ws. konkursu dotyczącego praktyk i staży

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu na praktyki i staże w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego odbędzie się 13 kwietnia 2011 r.

Wskazówki MEN dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Minister Katarzyna Hall wystosowała list do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i gimnazjów w związku z organizacją udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie nowych przepisów. Zaznaczyła w nim, że nowe rozwiązania wymagają pewnego dodatkowego wysiłku, a w trakcie ich wdrażania mogą pojawić się różne wątpliwości co do właściwej interpretacji i stosowania przepisów. MEN będzie zbierać informacje o ewentualnych trudnościach związanych ze stosowaniem tych przepisów.

MEN: Rada Rodziców rozpoczęła pracę

14 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Podczas inauguracyjnych prac omówiono główne zagadnienia, którymi będzie się zajmował Zespół, dotyczące m.in. kształtowania świadomości rodziców, co do ich roli w szkole, oraz zwiększenia ich aktywności w życiu szkoły.

MEN: Formularze z realizacji programu "Radosna szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że na stronie internetowej MEN, w zakładce Radosna szkoła znajdują się formularze sprawozdań dla dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły oraz wojewodów z realizacji w roku 2010 Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła".

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel