Działaj, obserwuj, wyciągaj wnioski, wprowadzaj zmiany – Relacja z III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Działaj, obserwuj, wyciągaj wnioski, wprowadzaj zmiany – Relacja z III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest inicjatywą Instytutu Nowych Technologii w Łodzi, sfinansowaną ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obejmuje tematykę z kilku dziedzin, związanych z życiem gospodarczym: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samodzielność, przedsiębiorczość i innowacyjność. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi, którzy już wkrótce będą dokonywać wyborów dotyczących ich dróg zawodowych.

Celem Olimpiady jest zachęcanie do zwiększania nie tylko wiedzy o biznesie i innowacjach, ale także praktycznych umiejętności, które będą stanowić inwestycję we własny rozwój. Intencją Olimpiady jest również wskazanie możliwości pracy i rozwoju na krajowym rynku, rozwinięcie kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

Do olimpiady przystąpiło prawie 3 tys. uczniów z 227 szkół

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

  • I etap – 26.02.2019 – 28.02.2019 to etap szkolny. Przeprowadzony został w macierzystych szkołach uczestników. Polegał na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru online w szkole lub poza szkołą, na platformie http://olimpiada.org.pl/. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 250 osób. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 3 dni, trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.
  • II etap rozpoczął się 11 marca o godz. 8:00 i trwał do 13 marca do godz. 20:00. Forma testu była taka sama jak w I etapie. Uczestnika czekało rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (ponownie punktacja zarówno dodatnia, jak i ujemna) na platformie z tą różnicą, że II etap odbywał się w szkole, o czasie ustalonym przez nauczyciela. Test trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Do trzeciego etapu przeszło 24 osoby.
  • III etap rozpoczął się dnia 21.03.2019 w Społecznej Akademii Nauk (SAN) na ul. Kilińskiego 98 w Łodzi.

W ramach innowacji koordynatorka Anna Kępa przedstawiła uczniom możliwe sposoby podejścia do rozwiązywania czekających ich zadań i źródła wsparcia. Między innymi metodę Design Thninking, czyli „myślenie projektowe” jako kompetencje przyszłości w kwestii rozwiązywania problemów. Podkreślała wagę kreatywności, umiejętności podjęcia inicjatywy i ryzyka oraz o przedsiębiorczość, jako zdolności do wcielania pomysłów w czyn.

Uczniowie losowo połączeni w sześć czteroosobowych zespołów z różnych miast i z zachowaniem zasady równowagi płci losowali case studies-czyli studium przypadku, dotyczące zarządzania, marketingu oraz tworzenia innowacji.

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Część dla uczniów prowadziła Agnieszka Madej — psycholog biznesu, trener, doradca, która specjalizuje się we wprowadzaniu wiedzy niezbędnej do budowania i rozwoju dobrych zespołów. Szkolenie to dotyczyło pracy projektowej w zespole i tego, jak grupa indywidualistów może zgodnie pracować.

Część dla nauczycieli poprowadziła Marta Skorczyńska — psycholog i animatorka społeczna oraz certyfikowana trenerka dramy.  Podczas tych zajęć nauczyciele zastanawiali się nad komunikacją wspierającą proces uczenia, zaangażowaniem uczniów we własny rozwój oraz mocą płynącą z grupy. Bazą były metody edukacji poza formalnej oraz teoria modelu komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga i cykl Kolba przedstawiający cztery fundamentalnych sposoby uczenia się i przyswajania wiedzy.

Już wkrótce uroczysta gala!

Ostatni etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie wspomnianego wcześniej problemu/przypadku (case studies). Podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują przez 3 tygodnie propozycję rozwiązania problemu. Wylosowane zadania dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Zostały przygotowane do użytku Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach przez „Harvard Business Review Polska” i są własnością ICAN Institute.

Kontynuacja III etapu jest Gala Finałowa, która odbędzie się 16 kwietnia. Uczniowie ponownie przyjadą do Łodzi, by podzielić się rozwiązaniami przydzielonych case studies. Każdy z zespołów będzie miał 15 minut na prezentację swojej pracy. Po obradach Komisji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób). Po rozstrzygnięciu Olimpiady będzie miało miejsce wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań. Na sali będą obecni zaproszeni goście, partnerzy, łódzkie szkoły oraz Media.

Patronat medialny nad olimpiadą objął Portal Oświatowy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel