Działaj, obserwuj, wyciągaj wnioski, wprowadzaj zmiany – Relacja z III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Działaj, obserwuj, wyciągaj wnioski, wprowadzaj zmiany – Relacja z III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest inicjatywą Instytutu Nowych Technologii w Łodzi, sfinansowaną ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obejmuje tematykę z kilku dziedzin, związanych z życiem gospodarczym: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samodzielność, przedsiębiorczość i innowacyjność. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi, którzy już wkrótce będą dokonywać wyborów dotyczących ich dróg zawodowych.

Celem Olimpiady jest zachęcanie do zwiększania nie tylko wiedzy o biznesie i innowacjach, ale także praktycznych umiejętności, które będą stanowić inwestycję we własny rozwój. Intencją Olimpiady jest również wskazanie możliwości pracy i rozwoju na krajowym rynku, rozwinięcie kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

Do olimpiady przystąpiło prawie 3 tys. uczniów z 227 szkół

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

  • I etap – 26.02.2019 – 28.02.2019 to etap szkolny. Przeprowadzony został w macierzystych szkołach uczestników. Polegał na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru online w szkole lub poza szkołą, na platformie http://olimpiada.org.pl/. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 250 osób. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 3 dni, trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.
  • II etap rozpoczął się 11 marca o godz. 8:00 i trwał do 13 marca do godz. 20:00. Forma testu była taka sama jak w I etapie. Uczestnika czekało rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (ponownie punktacja zarówno dodatnia, jak i ujemna) na platformie z tą różnicą, że II etap odbywał się w szkole, o czasie ustalonym przez nauczyciela. Test trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Do trzeciego etapu przeszło 24 osoby.
  • III etap rozpoczął się dnia 21.03.2019 w Społecznej Akademii Nauk (SAN) na ul. Kilińskiego 98 w Łodzi.

W ramach innowacji koordynatorka Anna Kępa przedstawiła uczniom możliwe sposoby podejścia do rozwiązywania czekających ich zadań i źródła wsparcia. Między innymi metodę Design Thninking, czyli „myślenie projektowe” jako kompetencje przyszłości w kwestii rozwiązywania problemów. Podkreślała wagę kreatywności, umiejętności podjęcia inicjatywy i ryzyka oraz o przedsiębiorczość, jako zdolności do wcielania pomysłów w czyn.

Uczniowie losowo połączeni w sześć czteroosobowych zespołów z różnych miast i z zachowaniem zasady równowagi płci losowali case studies-czyli studium przypadku, dotyczące zarządzania, marketingu oraz tworzenia innowacji.

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Część dla uczniów prowadziła Agnieszka Madej — psycholog biznesu, trener, doradca, która specjalizuje się we wprowadzaniu wiedzy niezbędnej do budowania i rozwoju dobrych zespołów. Szkolenie to dotyczyło pracy projektowej w zespole i tego, jak grupa indywidualistów może zgodnie pracować.

Część dla nauczycieli poprowadziła Marta Skorczyńska — psycholog i animatorka społeczna oraz certyfikowana trenerka dramy.  Podczas tych zajęć nauczyciele zastanawiali się nad komunikacją wspierającą proces uczenia, zaangażowaniem uczniów we własny rozwój oraz mocą płynącą z grupy. Bazą były metody edukacji poza formalnej oraz teoria modelu komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga i cykl Kolba przedstawiający cztery fundamentalnych sposoby uczenia się i przyswajania wiedzy.

Już wkrótce uroczysta gala!

Ostatni etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie wspomnianego wcześniej problemu/przypadku (case studies). Podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują przez 3 tygodnie propozycję rozwiązania problemu. Wylosowane zadania dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Zostały przygotowane do użytku Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach przez „Harvard Business Review Polska” i są własnością ICAN Institute.

Kontynuacja III etapu jest Gala Finałowa, która odbędzie się 16 kwietnia. Uczniowie ponownie przyjadą do Łodzi, by podzielić się rozwiązaniami przydzielonych case studies. Każdy z zespołów będzie miał 15 minut na prezentację swojej pracy. Po obradach Komisji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób). Po rozstrzygnięciu Olimpiady będzie miało miejsce wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań. Na sali będą obecni zaproszeni goście, partnerzy, łódzkie szkoły oraz Media.

Patronat medialny nad olimpiadą objął Portal Oświatowy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel